Det uhyrlige ord ”Marktstammdatenregister” (forkortet MaStR) betegner det nye tyske elektroniske register, som erstatter den tidligere PV-rapporteringsportal og anlægsregistret for vindmøller.

 

Offentligt tilgængelig kæmpefil for alle elgeneratorer

Alle elproduktionsanlæg i Tyskland skal registreres i dette nye register, uanset hvordan elektriciteten er produceret, hvad enten fra vind, solenergi, gas, biomasse eller hvad som helst, også uanset om den er underlagt EEG-regler eller ej. Dette bliver en enorm fil med flere millioner af elproduktionsenheder (sådan vil det komme til at hedde i fremtiden), og det kan derfor ikke undre, at webportal først blev præsenteret nu med næsten to års forsinkelse.

 

Det er bedre at vente med registreringen af gamle møller

Portalen er langt fra færdig endnu, der mangler stadig diverse funktioner (for eksempel kan operatørændringer – Betreiberwechsel – ikke registreres). Nærmere sagt, beder den kompetente Bundesnetzagentur (national tilsynsmyndighed) endog operatører af eksisterende anlæg om ikke at registrere sig endnu, fordi systemet endnu ikke fungerer effektivt. Selv hvis alle registreringer ville blive fordelt jævnt i løbet af de næste to år, skulle der foretages mere end 5.000 registeringer hver dag og kontrolleres for plausibilitet og fejl.

 

Overførsel af gamle data virkede ikke som lovet

Det oprindelige løfte, at operatører, hvis installationer allerede findes i de eksisterende registre, ikke skal registrere sig på ny, blev ikke opfyldt. Begrundelsen for dette er lidt absurd: Dette ville angiveligt være i modstrid med databeskyttelsesloven. Derudover – og det er vistnok den sande begrundelse – skulle der angives mange flere oplysninger, som ikke fandtes i de gamle registre. Med andre ord må alle ejer af vindmøller og PV-anlæg gøre noget ved det, uanset om de har nye eller gamle anlæg og udfylde ekstremt detaljerede formularer.

 

Risiko for sanktion: Ingen EEG-vederlæg

Pligten til registrering kan overføres til en tredjepart; i praksis vil det være driftslederen – Betriebsführer – der overtager opgaven, da han er den eneste, der kender alle de nødvendige detaljer (OBS: hver vindmølle skal registreres individuelt). Driftslederen ville så også være forpligtet til at holde data opdateret, hvis det sker ændringer. Bemærk: Hvis forpligtelsen til at registrere og opdatere bliver tilsidesat, er der risiko for tilbagekaldelse af EEG-vederlaget.

 

Sidste frist for gamle anlæg: 31.01.2021

Nye anlæg skal (som før) registreres inden for en måned efter godkendelse. Selvom der i § 5, stk. 4, i forordningen står, at alle ”projekter” skal registreres; præciseres det i næste afsnit, at skæringsdatoen for dette først er meddelelsen om godkendelsen. Der er stadig tid til gamle anlæg indtil den 31.01.2021, hvilket er lige under to år. Vi informerer dig, når markedets stamdatabase også virker for eksisterende møller.

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann

Billede: Sagawe & Klages Rechtsanwälte