Fastighetsrätt

Rådgivning inom tysk fastighetsrätt

Behöver du rådgivning i tysk fastighetsrätt? Vill du köpa, sälja, utveckla eller juridiskt värdera fastighetsportföljer eller enskilda fastigheter? Från den juridiska riskanalysen över att utforma och förhandla fram köpeavtal för tomter eller frågor om byggnadsrätt fram till upprättandet av ett klassiskt hyresavtal: Vi hjälper dig inom fastighetsrättens alla områden. Vi har särskilt specialiserat oss på nordiska klienter som vill köpa, sälja eller utveckla fastigheter i Tyskland.

Våra tyska advokater bistår dig i tysk fastighetsrätt, särskilt inom dessa områden:

 • Köp eller försäljning av hyresfastigheter eller portföljer: t.ex. Due Diligence, utkast till och förhandling av köpeavtal
 • Fastighets- och projektutveckling: byggprojekt, samarbete mellan offentliga och privata aktörer/Public-private-Partnership (PPP), överenskommelser mellan grannar, m.m.
 • Byggrätt och arkitekträtt
 • Uppdelning av fastigheter i bostadsrätter/ägarlägenheter och försäljning av enheterna: t.ex. uppdelnings Due Diligence, upprättade av ett utkast för uppdelning av samägda fastigheter, utkast till föreningens stadgar, m.m.
 • Allmän hyresrätt inklusive bistånd i domstol, vid hyreshöjning, vräkning eller inkassering av betalningskrav
 • Kommersiell hyresrätt: t.ex. upprättande av avtal
 • Jurdisik rådgivning i samband med den löpande fastighetsförvaltningen
 • Driftsomkostnader och uppvärmningskostnader: t.ex. frågor i samband med fakturering och råd vid ovanliga sakförhållanden vidrörande driftsomkostnader
 • Renoverings- och moderniseringsåtgärder av fastigheter
 • Bolagsrättsligt bistånd i samband med fastigheter (Share Deals)
 • Rådgivning vid rättstvister till följd av en transaktion (Post-transaction litigation)
 • Rådgivning i samband med finansiering och refinansiering av fastigheter
 • Rådgivning i frågor kring offentligt subventionerade fastigheter med speciella regler för hyran,: t.ex. lönsamhetsberäkningar som ligger till grunds för hyran, återbetalning av lån, hyresanpassningar

Detta är dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för frågor om tysk fastighetsrätt:

Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Matthias Laas
Dr. Matthias LaasRechtsanwalt
Dr. Mark Unger
Dr. Mark UngerRechtsanwalt