Ämnen

Juridisk rådgivning avseende tysk rätt för nordiska företag

Vi erbjuder juridisk rådgivning för nordiska företag, men biträder även tyska och internationella klienter vid alla affärsjuridiska frågor. Från etableringen av nya bolag till juridiskt bistånd vid investeringar och transaktioner till internationell processföring: Vi hjälper dig vid alla juridiska frågor kring att starta och driva företag i Tyskland – och mer därtill.

Tematiskt har vi specialiserat oss på juridisk rådgivning i fastighetsfrågor och projekt med förnybar energi – för nordiska och tyska klienter. Dessutom är vi din kontakt för alla gränsöverskridande juridiska frågor.

Individuell tysk juridisk rådgivning för ditt företag

Våra tyska advokater hjälper dig som företagsledare från Danmark, Norge eller Sverige vid alla juridiska frågor, som rör den tyska marknaden. Samt även alla tyska företagare. Vi erbjuder dig individuella lösningar, särskilt för följande frågor:

Köp, försäljning & utveckling av fastigheter
Förnybar energi:
investera & projektera
Starta & utveckla företag
Underlätta etablering i Tyskland
Exportera & importera
Utforma avtal
Rådgivning av företagsledning
Anställa medarbetare i Tyskland
Rättstvister & Verkställighet
Investera kapital
Succession & arv
Inkasso & konkurs

Vi förstår danska, norska och svenska näringsidkare – ordagrant.

Genom våra täta, mångåriga yrkesmässiga, vänskapliga och familjära kopplingar till Danmark, Sverige och Norge är vi medvetna om att också de affärsmässiga- och samhälleliga perspektiven och kulturerna i dessa länder är annorlunda än i Tyskland. Därför ser vi oss inte bara som advokater utan även som rådgivare och vägvisare. Vi hjälper dig att komma över formella och juridiska hinder i Tyskland – och överbryggar även språkliga barriärer. Alla våra advokater talar tyska, engelska och minst ett nordiskt språk.

Behöver du juridisk rådgivning angående ett av våra ämnen? Vi hjälper dig gärna.