Rättsområden

Tysk affärsjuridik för nordiska klienter

TYSKRET bistår nordiska och tyska klienter vid alla affärsjuridiska frågor. Vi har specialiserat oss på företag som vill etablera sig på den tyska marknaden.

Även om många av våra klienters fall bara berör ett speciellt rättsområde, så har våra advokater dock alltid verksamheten som helhet i blick. Vi vet: Företag behöver inga utdragna juridiska ”problemanalyser”, utan juridiskt säkra svar på praktiska utmaningar. Juridisk rådgivning är inte ett mål i sig utan sätter endast ramen för din verksamhets ekonomiska utveckling.

Individuell affärsjuridisk rådgivning från tyska advokater

Våra tyska advokaters professionella expertis och mångåriga praktiska yrkes- och processerfarenhet omfattar framförallt följande områden inom den tyska affärsjuridiken.

Klicka för mer information och exempel på ett rättsområde:

Fastighetsrätt

Erneuerbare Energieen

Energirätt (förnybar energi)

Handels- och distributionsrätt

Bolagsrätt

Internationell privat- och processrätt

Företagssuccession och arvsrätt

Arbetsrätt

Inkasso och obståndsrätt

Vi förstår danska, norska och svenska näringsidkare – ordagrant.

Genom våra täta, mångåriga yrkesmässiga, vänskapliga och familjära kopplingar till Danmark, Sverige och Norge är vi medvetna om att också de affärsmässiga- och samhälleliga perspektiven och kulturerna i dessa länder är annorlunda än i Tyskland. Därför ser vi oss inte bara som advokater utan även som rådgivare och vägvisare. Vi hjälper dig att komma över formella och juridiska hinder i Tyskland – och överbryggar även språkliga barriärer. Alla våra advokater talar tyska, engelska och minst ett nordiskt språk.