Investera kapital

Juridisk rådgivning för säkra investeringar

Planerar du att investera i fastigheter eller projekt med förnybar energi i Tyskland – t.ex. vindparker eller solcellsanläggningar? Vi på Sagawe & Klages har specialiserat oss just på dessa områden. Speciellt för klienter från de nordiska länderna ger vi juridisk rådgivning – angående transaktioner samt finansiering och refinansieringsfrågor. När vi förbereder din investering, genomför vi noggranna riskanalyser och värdebedömningar (Due Diligence).

Så kan vi hjälpa dig konkret – tre exempel på vår service i samband med kapital & investeringar

Vill du investera i ett projekt med förnybar energi i Tyskland?

UOberoende av om du vill gå in i ett befintligt projekt som delägare (Share Deal) eller vill förvärva hela projektet som en Asset Deal: Vi ser till att de juridiska ramarna är optimala för ditt engagemang – att du får vad du förvärvar.

Vill du investera i fastigheter i Tyskland?

Inför transaktionen genomför vi en omfattande Due-Diligence granskning, där vi visar upp alla juridiska risker. Vi har mångårig erfarenhet av tysk fastighetsrätt – särskilt för nordiska klienter. På din önskan tar vi hand om alla juridiska aspekter av förvärvet, förhandlar och tecknar köpehandlingarna inför en tysk Notarius Publicus samt utreder frågor om finansiering och lån. Efter transaktionen erbjuder vi en komplett juridisk service för din fastighet.

Vill ni som bank finansiera projekt med förnybar energi eller fastighetsobjekt?

Då behöver ni en passande säkerhet: Vi tar hand om den juridiska granskningen av projekten och ser till att ert kreditengagemang är långsiktigt säkrat – genom att vi förbereder och implementerar de erforderliga kreditsäkerheterna.

Vi bistår dig i finansierings- och investeringsfrågor särskilt inom dessa områden:

  • Rådgivning i samband med finansiering och refinansiering av fastigheter
  • Rådgivning i samband med finansiering och refinansiering av vindparker och solcellsanläggningar
  • Due-Diligence för fastigheter, företag och projekt för förnybar energi
  • Rådgivning vid säkring av kreditengagemang i projekt med förnybar energi och fastighetsprojekt
  • Juridisk rådgivning vid köp och finansiering av företag eller företagsandelar

Du vill investera kapital i Tyskland och behöver juridisk rådgivning i dessa frågor?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för detta område är:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt