Prozessführung & Vollstreckung

Erfarna tyska advokater för din rättstvist

I över 25 år har vi företrätt våra klienter i domstol och hjälper dem att verkställa domar. Vi bistår företag i tyska domstolar och i skiljeförfaranden vid gränsöverskridande tvister. Vårt advokatkontor har specialiserat sig på att företräda nordiska klienter i Tyskland. Även om vi har processvana och driver gärna vår klienters sak i domstolen, så försöker vi dock i första hand att nå förlikning utanför domstol, om detta är i vår klients intresse.

Så kan vi hjälpa dig konkret – tre exempel på när vi företräder våra klienter i domstol:

Du har en rättstvist med en utländsk kund?

Vi reder ut vilken rättsordning som är tillämplig i ditt fall och ger dig råd angående dina chanser i en eventuell process. I gränsöverskridande fall är det nämligen ofta inte självklart om det är tysk eller utländsk rätt som gäller. Vi har mångårig erfarenhet av just dessa frågor och ett internationellt nätverk med goda personliga kontakter till utländska advokater som vi samarbetar med.

Vill du verkställa en utländsk dom i Tyskland?

I motsats till de nordiska länderna finns det ingen centralt ansvarig myndighet i Tyskland som verkställer domar. Vi hjälper dig vid ett eventuellt erforderligt förfarande om verkställbarhet i Tyskland och skapar förutsättningarna för verkställigheten av din utländska dom i Tyskland. I anslutning tar vi hand om hela den juridiska avvecklingen av verkställigheten för dig.

Vill du ingå ett internationellt avtal med en affärspartner?

Vid gränsöverskridande avtal är det ofta tillrådligt att tillämpa klausuler om vilken rätt som ska gälla och vilken domstol som ska vara behörig att avgöra en eventuell tvist. Det kan också vara angeläget att komma överens om så kallade mekanismer om alternativ tvistlösning  som i förväg bestämmer vilken process som ska användas för att lösa eventuella konflikter. Vi råder dig innan avtalet ingås om vilken rätt som bör tillämpas och för- och nackdelar vid olika tvistlösningsmekanismer. Så försöker vi undvika olämpliga och för er kostsamma regleringar i era avtal.

Vi företräder dig i domstol och verkställighet – särskilt inom dessa områden:

  • Försvar mot talan i Tyskland
  • Väcka talan i Tyskland och indrivning av fordringar (inkasso)
  • Företräde i statlig domstol eller vid skiljeförfaranden i fall med utländsk anknytning
  • Verkställande av utländska domar i Tyskland

Letar du efter tyska advokater som företräder dig i domstol eller som avvärjer en talan?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagwe & Klages inom detta område är:
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Denise Hildebrand
Denise HildebrandRechtsanwältin