Inkasso & konkurs

Inkasso och juridisk rådgivning vid konkurs

Vi hjälper nordiska klienter att driva igenom sina fordringar i Tyskland. Om en tysk kund eller affärspartner är på obestånd eller har försätts i konkurs hjälper vi dig med att göra gällande fordran mot konkursboet och bistår dig också om konkursförvaltaren skulle tillbakavisa fordran. Därutöver råder vi våra nordiska klienter och nordiska konkursförvaltare, när det gäller att ansöka om försättande i konkurs och i samband med frågor vidrörande återvinning till konkursboet. Som tyska advokater med fokus på danska, svenska och norska klienter har vi över 25 års erfarenhet av gränsöverskridande rättsfrågor i bagaget.

Så kan vi hjälpa dig konkret – tre exempel på vår service angående inkasso och konkurs

Den tyska kundens konkursförvaltare kontaktar er och kräver återbetalning av betalningar som ni mottagit och som delvis ligger flera år tillbaka?

I Tyskland gäller förhållandevis långa återvinningsfrister i vissa fall är de upp till tio år långa. Vi undersöker om krav på återvinning är grundade och hjälper er att försvara er mot konkursförvaltarens återvinningstalan. Ofta är det möjligt att en förmånlig förlikning kan uppnås med konkursförvaltaren. Men det är inte alltid att rekommendera, för det internationella borgenärskyddet sträcker sig ofta längre än de nationella reglerna. Det rekommenderas i regel inte att uppfylla påstådda återvinningskrav utan att först undersöka dem juridiskt.

Är du konkursförvaltare från Danmark, Sverige eller Norge och önskar driva igenom en återvinningstalan i Tyskland eller ett annat krav gentemot en tysk gäldenär?

Vi för återvinningstalan i en behörig tysk domstol. Här har vi mångårig erfarenhet i samband med gränsöverskridande konkursfall. Dessutom bistår vi dig i alla nationella konkursfrågor med koppling till tysk rätt.

Har du en fordran mot en tysk kund som inte betalar?

Vi hjälper dig att systematiskt och effektivt driva in din fordran i Tyskland. Vi granskar dina anspråk juridiskt och uppmanar gäldenären att betala, om det är nödvändigt genomför vi ett förfarande om betalningsföreläggande eller väcker talan i domstol. Fokus ligger på den ekonomiskt bästa lösningen för dig. Detta innebär också att vi kommunicerar tydligt om det inte skulle vara någon idé att driva igenom kravet.

Vi bistår dig i frågor om kundfordringar och konkursrätt, framförallt inom dessa områden:

  • Stöd vid systematisk och effektiv indrivning av fordringar i Tyskland (t.ex. kravbrev, betalningsföreläggande, talan)
  • Bistå borgenärer vid konkurs inklusive försvar mot återvinningskrav
  • Föra talan om återvinning på konkursförvaltarens vägnar vid internationella konkursfall
  • Rådgivning för utländska konkursförvaltare i samband med egendom belägen i Tyskland
  • Åberopa separationsrätt eller annan förfoganderätt i konkursfall
  • Rådgivning för företagsledare och ägare i konkursrättsliga frågor

Ska du driva igenom fordringar eller behöver rådgivning i samband med konkursrättsliga frågor?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för detta område är:
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Denise Hildebrand
Denise HildebrandRechtsanwältin