Underlätta etablering i Tyskland

25 års expertis för ditt marknadsinträde i Tyskland

Sedan mer än 25 år bistår vi skandinaviska företag vid att framgångsrikt expandera på den tyska marknaden. Vårt varumärke: med vårt nordiska perspektiv leder vi dig snabbt, pragmatiskt och med siktet inställt på lösningar mot målet. Som rättsliga rådgivare vet vi hur man undviker fällor och röjer hinder ur vägen vid ett företagsgrundande i Tyskland. Vi erbjuder individuell rådgivning vid din företagsetablering och tar hand om de nödvändiga juridiska stegen – så att du kan koncentrera dig på företagets start.

Så kan vi konkret hjälpa dig – tre exempel på hur vi kan underlätta ditt marknadsinträde i Tyskland

Du vill starta ett nytt företag, ett kontor eller ett dotterbolag i Tyskland?

Vi tar hand om alla nödvändiga juridiska steg – från rådgivning om passande bolagsform över utarbetande av bolagets stadgar till utformning av VD:ns avtal.

Behöver du tyska avtal för ditt dotterbolag?

I Tyskland används ofta andra standardkontrakt än i de nordiska länderna. Vi anpassar era kontrakt och allmänna avtalsvillkor effektivt till den tyska marknaden. Vi behärskar inte bara det tyska juridiska språket utan även det danska, norska och svenska.

Du önskar ett första marknadsinträde genom en distributör eller agent? Vill du anställa tyska medarbetare?

Vi hjälper dig i alla arbets- och handelsrättsliga frågor, tar fram anställningsavtal och bistår dig vid t.ex. organisationsfrågor, kollektivavtal eller vid uppsägningsfall.

Självklart utformar och förhandlar vi alla erforderliga avtal åt dig. Så får du direkt information om chanserna och riskerna och kan undvika negativa överraskningar.

Vi bistår dig i juridiska frågor vid ditt marknadsinträde i Tyskland speciellt inom dessa områden:

  • Marknadsinträde i Tyskland (allmän juridisk uppsättning, allmänna avtalsvillkor, m.m.)
  • Gränsöverskridande juridiska frågor
  • Utformning av avtal i gränsöverskridande fall
  • Företagsgrundande och löpande rådgivning vidbolagsrättliga frågor
  • Gestaltning av distributions-, återförsäljar- och agentavtal
  • Gestaltning av anställningsavtal för VD
  • Löpande rådgivning i frågor kring bolagsrätt (t.ex. bolagsbeslut, omlokalisering av företag, ändring av bolagsstadgar)
  • Rådgivning till VDn
  • Industriellt rättskydd/Intellectual property (IP-rätt) och varumärkesrätt

Vill du expandera till eller på den tyska marknaden?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages inom detta område är:
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt