Profil

Tyska advokater, nordiskt perspektiv

Våra tyska advokater och juridiska medarbetare har i över 25 år bistått företag i alla juridiska frågor relaterade till den tyska marknaden. Vi har särskilt specialiserat oss på klienter från Danmark, Norge och Sverige – tysk rätt med ett nordiskt perspektiv. Behöver du råd angående rättsförhållanden mellan Tyskland och de nordiska länderna? Då är vi dina kontaktpersoner.

Därutöver har vi mångårig expertis i energirätt (förnybar energi), fastighetsrätt och många andra för näringsidkare relevanta rättsområden. Vi hjälper nordiska och tyska företag vid frågor kring gränsöverskridande utbyte av varor och tjänster samt etablering på den tyska marknaden – t.ex. företagsgrundande och investeringar.

Mångårig erfarenhet av att bistå nordiska företag

Många av våra klienter rådgiver vi långsiktigt inom alla affärsjuridiska frågor – från att hjälpa företagsledare i juridiska frågor vidrörande anställning av personal och successionsplanering. Om möjligt föredrar vi att lösa juridiska tvister innan frågan tas upp inför domstol men vi tvekar heller inte att ta ett ärende till domstol om det är nödvändigt för att driva igenom ditt krav eller försvara dig mot andras krav. Våra klienters ekonomiska mål avgör vårt tillvägagångssätt.

Rådgivning med ett nordiskt perspektiv: Det betyder inte bara att vi tar hänsyn till de nordiska företagens behov på den tyska marknaden utan också att antecipera deras behov – för effektiva och ekonomiskt rimliga resultat. Våra tyska advokater har mångårig erfarenhet av att bistå nordiska företag – och talar minst ett av de nordiska språken. Det underlättar kommunikationen och den ömsesidiga förståelsen avsevärt.

Sagawe und Klages Anwaltskanzlei für Unternehmen in Hamburg Blick auf Hamburger Alster

Advokatbyrå i Hamburg med internationellt nätverk

Vår advokatbyrå har sina lokaler i centrala Hamburg. Den grundades 1992 av Christian Sagawe och Dr. Johannes Klages. Idag delägare är Dr. Johannes Klages, Christoph Schulze, Dr. Axel B. Röpke och Dr. Matthias Laas.

Vårt team består av 12 personer, advokater och administrativ personal som bistår små och stora klienter från alla branscher. Genom vårt medlemskap i EUROJURIS, ett av det största internationella nätverkeen av oberoende advokatbyråer, har vi samarbetspartners i nästan alla europeiska länder. Vid alla juridiska frågor med koppling till utländska marknader kan vi snabbt och okomplicerat konsultera eller rekommendera kollegor från detta nätverk.

För att alltid vara uppdaterade med aktuell lagstiftning och teknik, engagerar vi oss även i branschorganisationer som t.ex. ”Bundesverband Windenergie” och dess danska motsvarighet ”Vindmølleforening”.