Nätverk

Internationella advokater, personliga kontakter

Den som vill bistå företag i gränsöverskridande juridiska frågor, behöver ett starkt internationellt nätverk. Därför är Tyskret Sagawe & Klages medlem i det internationella advokatnätverket EUROJURIS. Genom detta nätverk, kan vi vid behov, konsultera specialiserade advokater från hela Europa och även resten av världen. Vi kan integrera dem i uppdrag eller förmedla våra klienter en kontakt direkt – snabbt och okomplicerat. Många av de utländska kollegorna känner vi sedan många år tillbaka personligen – vilket är en stor fördel när det gäller att hitta rätt utländsk advokat för våra klienter

Naturligtvis har våra tyska advokater även ett stort personligt nätverk i Danmark, Norge och Sverige. Det sträcker sig från medlemskap i organisationer som Danmarks Vindmølleforening, den danska vindenergiorganisationen, eller den tysk-nordiska juristföreningen till partnerskap och kooperation med nordiska advokater för speciella frågor inom juridiska nischområden. Det uppskattas av små som stora klienter från många branscher – i nu över 25 år.

Nätverk för förnybar energi och fastigheter

Våra advokater är välkomna talare på symposier och kongresser, särskilt när handlar om juridisk expertis inom förnybar energi och fastigheter. Och naturligtvis alltid när gränsöverskridande juridiska frågor mellan de nordiska länderna och Tyskland aktualiseras.

Vår delägare Dr. Axel B. Röpke var t.ex. vice ordförande i den tyska vindenergiorganisationen Windenergie e. V. (BWE). Vår grundare Christian Sagawe deltar regelbundet i evenemang hos Danmarks Vindmølleforening som talare.

Vi talar danska, norska och svenska – med våra klienter, vänner och familjer

Professionella nätverk är nödvändiga för vårt arbete. Därför engagerar vi oss i ett stort antal organisationer och föreningar – yrkesmässigt och juridiskt. Samtidigt är vi medvetna om hur viktiga personliga kontakter till de nordiska länderna är, för att kunna förstå våra klienter ännu bättre. Inte bara för att effektivt kunna stämma av och föra framgångsrika projekt utan framför allt för att kunna vara en långsiktig och förtroendefull samarbetspartner för våra klienter. Vi tycker om att tala danska, norska och svenska – inte för att vårt arbete tvingar oss, utan för att vi gillar att kommunicera på dessa språk med våra klienter, vänner och familjer i Skandinavien.