Netværk

Internationale advokater,
personlige kontakter

Ønsker man at rådgive virksomheder i forbindelse med grænseoverskridende juridiske spørgsmål, har man brug for et stærkt internationalt netværk. Derfor er Tyskret Sagawe & Klages medlem af det internationale advokatnetværk EUROJURIS. Via dette netværk kan vi, såfremt vi får brug for det, konsultere advokater fra hele verden, inddrage vores klienter eller skabe direkte kontakt mellem vores kontakter og klienter – hurtigt og nemt. Et stort antal af juristerne fra de andre lande har vi i mange år kendt personligt – en stor fordel, når vi skal anbefale en udenlandsk advokat, der passer perfekt til vores klienter.

Derudover har vores advokater også et stort personligt netværk i Danmark, Norge og Sverige. Dette strækker sig lige fra medlemskabet af organisationer såsom Danmarks Vindmølleforening til Deutsch-Nordische Juristenvereinigung samt partnerskaber og samarbejder med nordiske advokater i forhold til særlige faglige spørgsmål omkring nicheområder inden for den nordiske lovgivning. Dette værdsætter små som store klienter fra talrige brancher – og det har de gjort i mere end 25 år.

Netværk for vedvarende energi og fast ejendom

Vores advokater er eftertragtede talere på symposier og kongresser, særligt når det handler om juridisk ekspertise inden for vedvarende energi og fast ejendom. Og naturligvis også altid, når et juridisk spørgsmål vedrører grænseoverskridende aktiviteter mellem de nordiske lande og Tyskland.

Således var vores partner Dr. Axel B. Röpke fx vicepræsident for det tyske Bundesverband Windenergi e. V. (BWE). Vores medstifter Christian Sagawe optræder også regelmæssigt som taler ved arrangementer hos Danmarks Vindmølleforening.

Vi taler dansk, norsk og svensk – med vores klienter, venner og familie

Professionelle netværk er vigtige for vores arbejde. Derfor er vi engagerede i talrige organisationer og foreninger – fagligt og juridisk. Vi ved dog også, hvor vigtige personlige kontakter til Skandinavien er for bedre at kunne forstå vores klienter. Ikke kun for effektivt at kunne indgå aftaler med dem og gøre deres projekter til en succes, men særligt også for på lang sigt at kunne bistå dem som pålidelig partner. Vi taler gerne dansk, norsk og svensk – ikke fordi vores arbejde tvinger os til det, men fordi vi glæder os over at kunne kommunikere med vores klienter, venner og familie i Skandinavien på disse sprog.