Beskæftigelse af medarbejdere i Tyskland

Arbejdsret i Tyskland: Service til din personaleafdeling

Du søger juridisk rådgivning i forbindelse med arbejdsret i Tyskland? Du beskæftiger medarbejdere i Tyskland eller ønsker at ansætte nye kolleger? Vi rådgiver dig i forhold til alle spørgsmål inden for den tyske arbejdsret – fra udformningen af ansættelseskontrakter til rådgivningen af din personaleafdeling og ledsagelse/vejlednig af din virksomhed i tilfælde af afskedigelse af medarbejdere. Som advokatfirma med særligt fokus på virksomheder fra Danmark, Sverige og Norge kender vi forskellene mellem arbejdsverdenen og arbejdsretten i disse lande. Nordisk virksomhedsstruktur og tysk medarbejderret – vi har i mere end 25 år forenet disse områder.

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på, hvordan vi juridisk rådgiver dig i forhold til medarbejderrelaterede spørgsmål.

Du ønsker at ansætte nye medarbejdere i Tyskland?
Forinden rådgiver vi dig i forhold til, hvilken ansættelseskontrakt der passer bedst til din virksomhed og de arbejdspladser, som skal besættes. Vi gør dig opmærksom på de tyske regler og gældende takstbestemmelser, du skal tage højde for, og udarbejder standardkontrakter, som vi hurtigt og ukompliceret kan tilpasse til hvert enkelt, konkrete tilfælde.

Du planlægger at omstrukturere din virksomhed?
Vi rådgiver dig i forhold til alle arbejdsretlige spørgsmål, fx omkring mulighederne for at flytte selskabet eller udarbejdelsen og gennemførelsen af såkaldte ”socialplaner”.

Du er nødt til at afskedige en medarbejder i Tyskland?
Desværre er afskedigelser i Tyskland ofte kompliceret og dyrbar: Vi hjælper dig med udformning af afskedigelsen for at begrænse det økonomiske risiko. Vi repræsenterer om nødvendigt din virksomhed i retten imod arbejstagerens klager imod afskedigelsen, med påstand om at denne er uberettiget, og andre krav, som medarbejdere via rettens vej gør gældende mod dig. Vi forsøger dog altid at undgå sådanne sager ved at udarbejde ansættelseskontrakter, som er skræddersyede til din virksomhed.

Vi rådgiver dig i forhold til medarbejderrelaterede spørgsmål, særligt inden for disse områder:

  • Udarbejdelse af ansættelseskontrakter
  • Kollektiv arbejdsret, fx i forbindelse med omstrukturering af din virksomhed
  • Afskedigelser og klager imod afskedigelsen, med påstand om at denne er uberettiget
  • Understøttelse i forhold til udenretslig bilæggelse af arbejdsretlige tvister.

Du søger juridisk rådgivning i forhold til ansættelse af medarbejdere i Tyskland?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt