Eksport & import

Juridisk rådgivning i forbindelse med eksport af varer til Tyskland

Vi har i mere end 25 år rådgivet vores klienter i forhold til udveksling af varer og tjenesteydelser mellem Skandinavien og Tyskland. Vores advokatfirma har specialiseret sig i særegenhederne og forskellene mellem Danmark, Tyskland, Norge og Sverige. Vi hjælper vores klienter i forbindelse med alle spørgsmål omkring den grænseoverskridende handel med varer og tjenesteydelser – fra den simple købsaftale til afklaringen af mere komplicerede og usædvanlige juridiske sagsforhold.

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på vores service i forhold til eksport til Tyskland

Du har kunder, som ikke betaler deres regninger?
Vi tager i første omgang kontakt til dine debitorer. På den måde kan vi ofte nå til udenretslige forlig til fordel for vores klienter – uden længerevarende og omkostningskrævende retssager. Og hvis modparten modsætter sig dette, fører vi din sag for retten.

Du har modtaget et påbud fra en konkurrent – fx for påstået krænkelse af hans varemærke- eller designrettigheder?
Vi hjælper dig eller dine kunder med at afklare situationen og viser dig dine juridiske muligheder. Ved uretmæssige krav hjælper vi dig med at afværge disse.

Du ønsker som en forebyggende foranstaltning at beskytte dig mod, at en kunde ikke betaler sin regning?
Vi hjælper dig med ejendomsretligt på bedst mulig måde og så vidt muligt insolvenssikkert at beskytte dine krav i forhold til vareleveringer og andre eksporter til Tyskland, så betalinger ikke kan omstødes af en kurator.

Vi rådgiver dig i forbindelse med eksport til Tyskland, særligt inden for disse områder:

  • Grænseoverskridende juridiske spørgsmål
  • Kontraktudarbejdelse i grænseoverskridende sager
  • Køberet, bestillingskøbsaftaler, særlig EU-købelov/International Sale of Goods (CISG) og grænseoverskridende sagsforhold
  • Forhandlingsret (agentur- og eneforhandleraftaler, franchise)
  • Udbudsret
  • Konkurrenceret
  • Industriel ejendomsret/intellectual property (IP-ret) og varemærkeret
  • Tvister med leverandører og kunder

Du ønsker at eksportere varer eller tjenesteydelser til det tyske marked?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Matthias Laas
Dr. Matthias LaasRechtsanwalt
Dr. Mark Unger
Dr. Mark UngerRechtsanwalt