Erneuerbare Energieen

Vedvarende energi

Juridisk rådgivning for
dine energiprojekter

Vi hjælper dig med at foretage sikre og succesfulde investeringer i vedvarende energi i Tyskland. Vores Rechtsanwälte (tyske advokater) er dine kontaktpersoner for alle juridiske spørgsmål, som har med investering i og udvikling af vindenergi-, solcelle- og biomasseanlæg at gøre. Således har vi særligt specialiseret os i rådgivning af klienter fra Danmark, Norge og Sverige. Men vi rådgiver naturligvis også tyske og internationale klienter i forbindelse med disse spørgsmål.

Erfaring inden for juridisk rådgivning i forbindelse med investeringer i vedvarende energi siden år 2000

Siden år 2000 har vi bistået vores klienter i forbindelse med vindprojekter med en samlet ydelse på langt mere end 1.500 MW og solcelleprojekter på mere end 800 MW. For altid at være opdaterede inden for domsafgørelser og teknologi er vi bl.a. engagerede i Bundesverband Windenergie e. V. (BWE) – og der også medlem af det rådgivende udvalg. Vores partner Dr. Axel B. Röpke er desuden delstatsformand for BWE e. V. i Hamborg. Derudover er særligt vores medstifter Christian Sagawe på grund af sin store ekspertise en populær taler hos brancheorganisationer såsom Danmarks Vindmølleforening.

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på vores service i sammenhæng med investeringer i vedvarende energi

Du ønsker at investere i en tysk vindmøllepark?
Vi bistår dig juridisk i forbindelse med hele projektet – fra den første kontrol, til købsaftaler og vejledning i driftsfasen. Derudover sørger vi for, at dit projekt opfylder din banks finansieringskrav og laver en due diligence af projektet. Hvis nødvendigt, hjælper vi dig også med etableringen af et driftsselskab – eller afvikler i tilfælde af køb akvisitionen.

Du ønsker at opnå de bedst mulige afregningspriser fra dit energiprojekt?
Vi er eksperter i den såkaldte EEG-lov (Erneuerbare-Energien-Gesetz, lov om vedvarende energi), og sikrer dig, at du kan anvende alle de støttemidler, der står til din rådighed.

Du ønsker som bank at finansiere et projekt inden for vedvarende energi?
Vi udarbejder låneaftaler til dig og hjælper dig med i juridisk forstand bedst muligt at sikre dine kreditter. Og skulle det mod forventning blive nødvendigt at gøre dine sikkerheder gældende og juridisk gennemtvinge dine krav, hjælper vi dig også i denne henseende.

Vi rådgiver dig i forhold til vedvarende energi, særligt inden for disse områder:

 • Rådgivning af investorer inden for områderne vindenergi, solceller og biomasse
  • Selskabsret (oprettelse, etablering)
  • Virksomhedstransaktioner/mergers & acquisitions (M&A)
  • Køb og salg af projekter, som asset deal eller share deal
  • Støtte i forbindelse med projektudviklingen
  • Rådgivning i forhold til Erneuerbare-Energien-Gesetz (lov om vedvarende energi)
  • Udformning af forpagtningskontrakter, tinglysning af rettigheder
  • Køb eller værkslejeaftaler i sammenhæng med erhvervelse af vindenergi-, solcelle- eller biogasanlæg
  • Tjenesteydelsesaftaler: fx serviceaftaler, fuldserviceaftaler
  • Juridisk rådgivning i forhold til finansieringsspørgsmål
 • Rådgivning af banker, finans- og kreditinstitutter:
  • Låneaftaler
  • Sikkerhedsstillelse
  • Tinglig sikring
  • Realisering
 • Post-transaction litigation

Du ønsker at investere i vedvarende energi i Tyskland eller udforme projekter inden for dette område?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt