Investering af kapital

Juridisk rådgivning for sikre investeringer

Du planlægger at investere i fast ejendom eller vedvarende energiprojekter – fx vindmølleparker eller solcelleanlæg – i Tyskland? Hos Sagawe & Klages har vi netop specialiseret os i disse områder. Vi yder især juridisk rådgivning til klienter fra de nordiske lande – fra transaktions- til finansierings- og refinansieringsspørgsmål. Forud for en investering gennemfører vi desuden omfattende kontroller i forhold til risici og værdifastsættelse (due diligence).

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på vores service i forhold til kapital & investeringer

Du ønsker som investor at investere i et vedvarende energiprojekt i Tyskland?
Uanset om du som selskabsdeltager ønsker at blive en del af et projekt (share deal) eller med det samme at erhverve hele projektet som følge af en asset deal: Vi sikrer, at de juridiske rammebetingelser er optimale for dit engagement – og at du også får det, du køber.

Du ønsker at investere i fast ejendom i Tyskland?
Vi foretager forinden en omfattende due diligence-kontrol, hvor vi oplyser dig om mulige juridiske risici. Således har vi mange års erfaring inden for tysk ejendomsret. Såfremt du ønsker det, afvikler vi alt andet i forbindelse med købet, vi forhandler og bevidner notarielt købsaftalen på dine vegne og afklarer spørgsmål i forhold til finansiering og långivning. Derudover tilbyder vi dig også en juridisk omfattende vejledning i forbindelse med dit ejendomsprojekt.

Du ønsker som bank at finansiere vedvarende energi-projekter eller ejendomsprojekter?
Så har du brug for en passende sikkerhed: Vi laver den juridiske gennemgang af projekterne og sørger for, at kreditengagement er vedvarende sikret, både aftaleretlig og tingsretlig, idet vi forbereder og implementerer de nødvendige sikkerheder for lån.

Vi rådgiver dig i forhold til finansiering og investering, særligt inden for følgende områder:

  • Rådgivning i forhold til finansiering og refinansiering af fast ejendom
  • Rådgivning i forhold til finansiering og refinansiering af vindmølleparker og solcelleanlæg
  • Investor-due diligence af ejendomme, selskaber og vedvarende energiprojekter
  • Rådgivning i forhold til sikring af kreditengagementer i vedvarende energi-projekter og ejendomsprojekter
  • Juridisk rådgivning i forhold til erhvervelse og finansiering af virksomhedsandele

Du ønsker at investere kapital i Tyskland og søger i den forbindelse juridisk rådgivning?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt