Generationsskifte, rådgivning af arvinger

Rådgivning inden for tysk og international arveret – for en sikkerheds skyld

Du er ejer af eller selskabsdeltager i et selskab og ønsker i god tid at ordne dine efterfølgerforhold? Du har formue i ind- og udlandet og ønsker at få dit testamente i orden? Eller et internationalt arvefald? Så er vi de rigtige for dig. Vi har i mere end 25 år rådgivet særligt klienter fra de nordiske lande i forhold til regulering og gennemførelse af grænseoverskridende arvesager. Dette strækker sig lige fra vejledning af danske, svenske eller norske arvinger med krav i Tyskland til hjælp i forhold til fuldbyrdelse af testamenter og successionsbestemmelser i komplicerede virksomhedssammenfletninger og formueopdelinger mellem flere lande.

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på vores service i forbindelse med virksomhedsoverdragelse og arveret

Du kommer fra Danmark, Sverige eller Norge og har arvet i Tyskland eller har brug for hjælp i forbindelse med afviklingen af et bo?
Vi rådgiver dig grundigt omkring international og tysk arveret og hjælper dig med at gøre krav i tyske dødsboer gældende. Således vejleder vi især også testamenteeksekutorer fra de nordiske lande. Ligeledes rådgiver vi klienter, som anmoder om vores hjælp i forbindelse med afviklingen af et dødsbo i Tyskland og overtager alle juridiske opgaver, som er forbundet med dette.

Du ønsker at få dit testamente over din tysk formue og de nordiske lande juridisk i orden?
Vi udarbejder dit testamente på tværs af landegrænser og afklarer, hvilken lovgivning der skal finde anvendelse. Som følge af vores mangeårige erfaring kender vi de væsentligste forskelle mellem den tyske arveret og de danske, svenske og norske bestemmelser. Hvis nødvendigt, kan vi også hurtigt og ukompliceret spørge nordiske advokater fra vores internationale netværk til råds. Vores rådgivning omfatter også den skattemæssige del, forsåvidt der muligvis opstår tyske arveafgifter.

Du vil i god tid fastlægge, hvem der skal overtage din virksomhed i Tyskland?
Vi finder den bedst mulige vej, som er skræddersyet til dig, og udarbejder de til formålet nødvendige klausuler og kontrakter – fra overdragelse af enkelte dele i til hele virksomheden. Vi arbejder i denne sammenhæng sammen med notarer og sørger for den nødvendige notarisering.

Vi rådgiver dig i forhold til virksomhedsoverdragelse og arvefald, særligt inden for disse områder:

  • Rådgivning i internationale arvesager med relation til de nordiske lande
  • Udarbejdelse af testamenter og afvikling af dødsboer (eksekutorbehandling) med relation til udlandet
  • Regulering af efterfølgerforhold i virksomheder
  • Skatteretlig rådgivning i forhold til arveret

Du ønsker at fastlægge overdragelsen af din virksomhed eller er arving og søger en tysk advokat?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt