1. Oversigt over databeskyttelse

Generelle henvisninger

De følgende henvisninger giver et overblik over, hvad der sker med dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside. Personoplysninger er alle oplysninger, der kan henføres til dig personligt. Udførlige informationer til temaet databeskyddelse finder du i vores databeskyttelseserklæring nedenfor.

 

Dataindsamling på vores hjemmeside

Hvem har ansvar  for dataindsamling på denne hjemmeside?

Databehandlingen på denne hjemmeside sker via hjemmesideoperatøren. Dennes kontaktoplysninger finder du i denne hjemmesides impressum.

 

Hvordan indsamler vi dine oplysninger?

Dine oplysninger indsamles først og fremmest ved at du oplyser os disse. Her kan det fx dreje sig om oplysninger, som du indgiver i kontaktformularen.

Andre oplysninger bliver automatisk registreret af vores IT-systemer ved besøg på hjemmesiden. Dette er frem for alt tekniske oplysninger (eksempelvis internetbrowser, operativsystem og tidspunkt for serveropkaldet). Registreringen af disse oplysninger sker automatisk, så snart du besøger vores hjemmeside.

 

Hvortil benyttes dine oplysninger?

En del af oplysningerne indsamles for at sikre en fejlfri drift af hjemmesiden. Andre oplysninger kan anvendes til analyse af brugeradfærd.

 

Hvilke rettigheder har du med hensyn til dine oplysninger?

Du har til enhver tid ret til vederlagsfrit at få oplyst oprindelse, modtager og formål med dine personlige oplysninger, der er gemt. Du har endvidere ret til at kræve disse oplysninger berigtiget, blokeret eller slettet. Vedrørende dette samt andre spørgsmål omkring temaet databeskyttelse kan du til enhver tid henvende dig til os på adressen angivet i impressum. Derudover har du ret at indgive klage ved den ansvarlige tilsynsmyndighed.

 

Analyse-værktøjer og tredjeparts værktøjer

Ved besøg på vores hjemmeside kan din browse-adfærd blive evalueret statistisk. Dette sker først og fremmest via cookies og såkalde analyseprogrammer. Analysen af din browse-adfærd sker som regel anonymt; browse-adfærden kan ikke føres tilbage til dig. Du kan gøre indsigelse mod denne analyse eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljerede informationer finder du i den følgende databeskyttelseserklæring.

Du kan gøre indsigelse mod denne analyse. Vi informerer dig om indsigelsesmulighederne i denne databeskyttelseserklæring.

 

2. Almene oplysninger og obligatorisk information

Privatlivspolitik

Operatørerne bag disse sider tager beskyttelsen af dine personlige oplysninger meget alvorlig. Vi behandler dine personlige oplysninger fortroligt og udelukkende i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige databeskyttelsesregler og denne databeskyttelseserklæring.

Når du benytter denne hjemmeside bliver der indsamlet forskellige personlige oplysninger. De personlige oplysninger er oplysninger, der kan henføres til dig personligt. Denne databeskyttelseserklæring beskriver, hvilke oplysninger vi indsamler og hvortil disse benyttes. Erklæringen forklarer ligeledes, hvordan og til hvilket formål dette sker.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførelsen på internettet (fx ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsmæssige huller. En fuldstændig beskyttelse af oplysningerne mod adgang for tredjeparter er ikke mulig.

 

Henvisninger til den ansvarlige instans

Den ansvarlige instans for databehandlinger på denne hjemmeside er:

Sagawe & Klages Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rothenbaumchaussee 95
D-20148 Hamburg

Partner: Christian Sagawe, Dr. Johannes Klages, Christoph Schulze, Dr. Axel B. Röpke, Sebastian Kuhlmann

Telefon: +49 40 357534-0
E-Mail: kontor@tyskret.com

Den ansvarlige instans er den naturlige eller juridiske person, der alene eller fælles med andre bestemmer over formålene og midlerne for behandling af personlige oplysninger (fx navne, e-mailadresser o.lign.)

 

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling

Mange databehandlinger er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Her er det tilstrækkeligt med en uformel e-mail til os. Lovligheden af databehandlingen udført indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

 

Klageret hos den ansvarlige tilsynsmyndighed

I tilfælde af overtrædelser af databeskyttelsen har den pågældende ret til at klage hos den ansvarlige tilsynsmyndighed. Den ansvarlige tilsynsmyndighed i databeskyttelsesspørgsmål er den statslige databeskyttelsesrepræsentant i den føderale stat (Bundesland), hvor vores virksomhed har sit sæde. En liste over databeskyttelsesrepræsentanter samt deres kontaktdata finder du under følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Retten til dataoverførbarhed

Du har ret til at få udleveret oplysninger, som vi på grundlag af dit samtykke eller ved opfyldelse af en kontrakt behandler automatiseret, til dig selv eller til tredjepart i et gængs, maskinlæsbart format. Såfremt du forlanger en direkte overførsel af oplysningerne til en anden ansvarlig, sker dette kun, såfremt det er teknisk muligt.

 

SSL- hhv. TLS-kryptering

Denne hjemmeside benytter af sikkerhedsårsager og til at beskytte overførslen af fortrolige indhold, som eksempelvis bestillinger og forespørgsler, som du sender til os som hjemmesideoperatør, en SSL- hhv. TLS-kryptering. En krypteret forbindelse genkender du ved, at adresselinjen i browseren skifter fra “http://” til “https://” og på lås-symbolet i din browserlinje.

Når SSL- hhv. TLS-krypteringen er aktiveret, kan oplysningerne, som du overfører, ikke læses af tredjepart.

 

Oplysning, blokering, sletning

Du har til enhver tid ret til uden omkostninger at få indsigt i de oplysninger, der er gemt om din person, deres oprindelse og modtageren af disse samt til at blive oplyst om formålet med behandlingen af oplysningerne og berigtige, blokere eller slette disse oplysninger. Hvis du har yderligere spørgsmål til behandlingen af personlige oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via den i impressumet angivne adresse.

 

3. Databeskyttelsesrepræsentant

Lovpligtig foreskrevet databeskyttelsesrepræsentant

Vi har udnævnt en databeskyttelsesrepræsentant i vores virksomhed.

Sagawe & Klages Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB
Rothenbaumchaussee 95
D-20148 Hamburg

Kontakt: Stephanie Sørensen-Aue, elite advokatsekretær

Telefon: +49 40 3575340
E-mail: datenschutz@tyskret.com

 

4. Dataindsamling på vores hjemmeside

Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Cookies gør ingen skade på din computer og indeholder ikke virus. Cookies har til formål at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, der placeres på din computer og gemmes på din browser. De fleste af de cookies, der anvendes af os, er såkaldte “sessioncookies”. De slettes automatisk efter dit besøg. Andre cookies forbliver på din enhed, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser, næste gang du besøger vores sider.

Du kan indstille din browser således, at du bliver informeret om placeringen af cookies, og kun tillader cookies i enkelte eller bestemte tilfælde eller generelt afviser cookies. Du kan også indstille browseren til automatisk at slette cookies, når du lukker den ned. Ved deaktivering af cookies, kan funktionaliteten af denne hjemmeside være begrænset.

Cookies, der kræves for at udføre den elektroniske kommunikationsproces eller for at tilvejebringe visse funktioner du ønsker (f.eks. indkøbskurvfunktion), bliver gemt baseret på art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hjemmesideoperatøren har en berettiget interesse i at gemme cookies med henblik på en teknisk fejlfri og optimeret udbud af dennes tjenester. Så vidt andre cookies ( fx cookies til analyse af din browseradfærd) gemmes, bliver disse behandlet særskilt i databeskyttelseserklæringen.

 

Server-Log-Files

Udbyderen af siderne indsamler og gemmer automatisk oplysninger i såkaldte server-log-files, som din browser automatisk sender til os. Disse er:

  • browsertype/browserversion
  • anvendt styresystem
  • Referrer URL
  • Værtsnavnet på computeren, der har adgang
  • tidspunktet for serveranmodningen
  • IP-adresse

Disse data bliver heller ikke ført sammen med andre datakilder.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO, der tillader behandlingen af oplysninger til opfyldelse af en kontrakt eller tiltag forud for indgåelse af en kontrakt.

 

Kontaktformular

Hvis du kontakter os via kontaktformularen, gemmes de oplysninger, du har angivet der – inklusive dine kontaktoplysninger –, til behandling af anmodningen og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål. Vi deler ikke disse oplysninger uden dit samtykke.

Behandlingen af oplysningerne indgivet i kontaktformularen sker således udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO). Du kan til enhver  tid tilbagekalde dit samtykke. Hertil er en uformel e-mail til os tilstrækkelig. Lovligheden af databehandlingen udført indtil tilbagekaldelsen forbliver upåvirket af tilbagekaldelsen.

Oplysningerne som du har indgivet i kontaktformularen forbliver hos os, indtil du opfordrer os til at slette disse, tilbagekalder dit samtykke til at gemme disse eller formålet for datalagringen bortfalder (fx efter afsluttet behandling af din forespørgsel). Tvingende lovbestemmelser – særligt opbevaringsfrister – forbliver uberørt.

 

5. Analyseværktøjer og Reklame

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger funktionerne fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics benytter såkaldte “cookies”. Disse er tekstfiler, der gemmes på din computer, og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af hjemmesiden, sendes normalt videre til en af Googles servere i USA og bliver gemt der.

Lagringen af Google-Analytics-cookies sker på grundlag af art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO. Hjemmesideoperatøren har en legitim interesse i analysen af brugeradfærden til at optimere sit webtilbud samt sin reklame.

 

IP-anonymisering

Vi har på denne hjemmeside aktiveret funktionen “Aktivering af IP-anonymisering”. I følge heraf bliver din IP-adresse forkortet af Google inden for medlemslandene af den Europæiske Union eller i andre lande, som er tiltrådt aftalen om det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Den fulde IP-adresse bliver kun undtagelsesvist sendt til en af Googles servere i USA og forkortet der. På anmodning fra operatøren bag denne hjemmeside, vil Google bruge disse oplysninger til at analysere din brug af hjemmesiden, til at udarbejde rapporter omkring aktiviteterne på hjemmesiden og til at udarbejde yderligere med brugen af hjemmesiden og internettet forbundne tjenesteydelser. Den IP-adresse, som Google Analytics indsamler fra din browser og sender videre, bliver ikke ført sammen med yderligere oplysninger fra Google.

 

Browser Plugin

Du kan forhindre, at cookies bliver gemt på din computer via en indstilling i din browsersoftware; Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald ikke fuldt ud kan bruge alle funktionerne på denne hjemmeside. Du kan derudover forhindre indsamlingen af de gennem cookien frembragte data, som er relaterede til din brug af hjemmesiden (herunder din IP-adresse), hos Google samt behandling af disse data af Google ved at downloade og installere det via følgende link tilgængelige browser-plugin:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

 

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at dine data indsamles af Google Analytics ved at klikke på følgende link. Der bliver anbragt en opt-out cookie, som forhindrer indsamling af dine data under fremtidige besøg på dette websted: Deaktiver Google Analytics: Deaktivere Google Analytics.

Yderligere informationer til omgangen med brugeroplysninger hos Google Analytics finder du i Googles databeskyttelseserkæringen: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=da.

 

Aftale om databehandling

Vi har indgået en aftale med Google om databehandling og tager fuldt ud højde for de tyske databeskyttelsesmyndigheders strenge angivelser i forbindelse med anvendelsen af Google Analytics.

 

Demografiske kendetegn hos Google Analytics

Denne hjemmeside benytter funktionen “demografiske kendetegn” hos Google Analytics. Herigennem er det muligt at udarbejde rapporter, der indeholder udsagn om de besøgendes alder, køn og interesser. Disse oplysninger stammer fra interessebaseret reklame fra Google samt fra besøgsoplysninger fra tredjepartsudbydere. Disse oplysninger kan ikke henføres til bestemte personer. Du kan til enhver  tid deaktivere denne funktion via indstillingerne for visning i din google-konto eller generelt forbyde indsamlingen af dine oplysninger via Google Analytics som beskrevet under punktet  “indsigelse mod dataindsamling”.

 

6. Plugins og Tools

Google Web Fonts

Denne hjemmeside bruger såkaldte web skrifttyper, som leveres af Google, til ensartet gengivelse af skrifttyper. Når du henter en side, indlæser browseren de nødvendige webskrifter til din cache for at vise tekster og skrifttyper korrekt.

For at gøre dette skal den browser, du bruger, oprette forbindelse til Googles servere. Herigennem får Google kendskab til at vores hjemmeside er blevet besøgt via din IP-adresse. Brugen af Google Web Fonts sker med interesse i en konsekvent og attraktiv præsentation af vores onlinetjenester. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Skulle din browser ikke understøtte Web Fonts, bliver der anvendt en standardskrift på din computer.

Yderligere informationer omkring Google Web Fonts finder du under: https://developers.google.com/fonts/faq og i databeskyttelseserklæringen hos Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

 

Google Maps

Denne hjemmeside anvender via en API korttjenesten Google Maps. Udbyderen er Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

For at anvende funktionerne hos Google Maps er det nødvendigt at gemme din IP Adresse. Disse infomationer bliver som regel overført til og gemt på en server hos Google i USA. Udbyderen af denne hjemmeside har ingen indflydelse på denne dataoverførsel.

Anvendelsen af Google Maps sker med henblik på at skabe en tiltalende præsentation af vores online tilbud og gøre det nemt at finde de steder, vi har angivet på hjemmesiden. Dette udgør en legitim interesse i henhold til art. 6 stk. 1 lit. f DSGVO.

Yderligere informationer til omgang med brugeroplysninger finder du i databeskyttelseserklæringen hos Google: https://www.google.de/intl/da/policies/privacy/.