International privat- & procesret

Rådgivning i forbindelse med internationale retstvister

Hos TYSKRET har vi specialiseret os i international privat- og procesret (litigation). Inden for dette område hjælper vi særligt virksomheder fra Danmark, Sverige og Norge og rådgiver dem i forhold til alle juridiske spørgsmål med relation til udlandet. Vi repræsenterer dem endvidere i forhold til grænseoverskridende tvister eller hjælper dem med fuldbyrdelse af udenlandske domme i Tyskland.

Det er i forbindelse med udformningen af kontrakter og grænseoverskridende tvister ofte uklart, hvilken retsorden, der gælder for hvilke detailspørgsmål, og hvilke domstole, der overhovedet er kompetente. Vores 25 år lange ekspertise i sådanne tilfælde giver os mulighed for at give dig pålidelige svar og arbejde effektivt sammen med nordiske advokater. Sådan kan vi på bedst mulig måde repræsentere vores klienter i retten. Gennem vores store internationale netværk har vi desuden en lang række personlige kontakter i hele verden, som er specialiserede advokater – størstedelen befinder sig dog naturligvis i de nordiske lande.

Vores tyske advokater rådgiver dig i sammenhæng med international privat- & procesret, særligt inden for disse områder:

  • Rådgivning i forhold til grænseoverskridende juridiske anliggender, særligt i forbindelse med udformningen af grænseoverskridende kontrakter
  • Afvikling af retssager i statslige retter eller voldgiftsretter i sager med relation til udlandet
  • Fuldbyrdelse af udenlandske domme i Tyskland
  • Kontraktudformning i grænseoverskridende sager
  • Rådgivning omkring tvistbilæggelsesmekanismer i forhold til internationale kontrakter

Disse er dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages for spørgsmål omkring international privat- & procesret:

Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Denise Hildebrand
Denise HildebrandRechtsanwältin