Internationell privat- och processrätt

Rådgivning vid internationella rättstvister

Vi hos TYSKRET har specialiserat oss på internationell privat- och processrätt. Inom detta område bistår vi speciellt företag från Danmark, Sverige och Norge när det gäller alla juridiska frågor med koppling till utlandet. Vi bistår dig vid gränsöverskridande rättstvister eller hjälper dig att verkställa utländska domar i Tyskland.

Vid utformandet av avtal eller vid gränsöverskridande tvister är det ofta oklart vilken rättsordning som är tillämplig för rättsfrågor och vilka domstolar som är behöriga. I över 25 år har vi arbetat med sådana fall vilket gör det möjligt för oss att ge tillförlitliga svar och samarbeta effektivt med nordiska advokater. På så vis kan vi på bösta sätt bistå våra klienter i domstol. Genom vårt internationella nätverk har vi dessutom personliga kontakter till specialiserade advokater i hela världen – framförallt naturligtvis i de nordiska länderna.

Våra tyska advokater råder dig i internationell privat- och processrätt, särskilt inom dessa områden:

  • Rådgivning vid gränsöverskridande rättsfrågor, speciellt vid utformandet av gränsöverskridande avtal
  • Förande av processer vid statliga domstolar eller i skiljeförfaranden
  • Verkställighet av utländska domar i Tyskland
  • Utform avtal i gränsöverskridande fall
  • Rådgivning avseende tvistelösningsmekanismer för internationella avtal

Detta är dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för frågor om internationell privat- och processrätt:

Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Denise Hildebrand
Denise HildebrandRechtsanwältin