Erneuerbare Energieen

Energirätt (förnybar energi)

Rådgivning inom tysk energirätt med fokus på förnybar energi

Behöver du en tysk advokat som rådgiver dig i energirätt? Planerar du att investera i projekt med förnybar energi i Tyskland eller Skandinavien? Vi biträder investerare och företag med alla rättsfrågor inom områdena vindenergi, solcellsenergi och biomassa. Vi har särskilt specialiserat oss på att bistå klienter från Danmark, Norge och Sverige.

Våra tyska advokater rådgiver er i energirätt (förnybar energi) i Tyskland, särskilt inom dessa områden:

 • Rådgivning för investerare i vindenergi, solcellsenergi och biomassa:
  • Bolagsrätt (grundande, etablering)
  • Företagstransaktioner/Mergers & Acquisitions (M&A)
  • Köp och försäljning av projekt: t.ex. Asset Deals, Share Deals
  • Rådgivning angående lagstiftning kring förnybar energi
  • Leasingavtal, frågor kring tomt och fastighetsregistret
  • Entreprenadavtals- och köpavtalsrätt: t.ex. köp av vindenergianläggningar och solcellsanläggningar
  • Tjänsteavtal: t.ex. serviceavtal, avtal om drift och underhåll av anläggningar
  • Juridisk rådgiving i finansieringsfrågor
 • Rådgivning för banker, finans- och kreditinstitut:
  • Låneavtal
  • Kreditsäkerheter
  • Skydd av äganderätt mot tredje man (t.ex. vid säkerhetsöverlåtelse/pantsättning av lösöre)
  • Ekonomiskt utnyttjande av säkerheter
 • Post-transaction litigation

Detta är dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för frågor om energirätt och särskilt om förnybar energi i Tyskland:

Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt