Köp, försäljning & utveckling av fastigheter

Juridisk rådgivning om fastigheter i Tyskland

Vi bistår dig vid alla projekt kring köp, försäljning och utveckling av fastigheter i Tyskland. Våra advokater har mångårig erfarenhet av att biträda klienter från de nordiska länderna. Vi är hemma på den tyska fastighetsmarknaden och vet vilka frågor som berör danska, norska och svenska företag. Vi ger rådgivning och stöttar både tyska och internationella investerare med investerings- och fastighetsfonder i alla rättsliga avseenden.

Så kan vi hjälpa er konkret – tre exempel på vår juridiska rådgivning för dina fastighetsaffärer i Tyskland.

Vill du som institutionell investerare köpa fastigheter i Tyskland?

Under förberedelserna undersöker vi alla juridiska aspekter angående fastigheten och pekar ut möjligheter och risker. Vi förhandlar och tecknar köpekontraktet hos en tysk Notarius Publicus och utreder frågor kring finansiering och lån.

Som institutionell investerare vill du utveckla ett byggprojekt?

Då undersöker vi de juridiska ramarna, vi utformar tillsammans med dig de erforderliga arkitekt- och byggkontrakt. Vi bistår dig när det gäller att reda ut juridiska tillstånd hos myndigheter och problem med grannar och andra delaktiga.

Vill du som hyresvärd eller hyresgäst teckna ett hyreskontrakt för en kommersiell fastighet?

Vi bistår dig i alla juridiska frågor kring ingåendet av avtalet. Vi tar fram ett utkast till det nya hyreskontraktet och om du önskar så sköter vi även förhandlingarna med hyresgästen eller hyresvärden.

Vi bistår dig i juridiska frågor om fastighetsrätten, speciellt inom dessa områden:

 • Köp och försäljning av enskilda objekt, hyreshus eller portföljer: t.ex. företagsbesiktning/due diligence, utkast till köpekontrakt och förhandling av köpekontrakt.
 • Strukturering och uppföljning av så kallade budgivningsprocesser
 • Fastighets- och projektutveckling: byggprojekt, offentlig-privat kooperation/Public-private-Partnership (PPP), avtal med grannar, stadsplaneringskontrakt, bostadsbyggande med statsbidrag
 • Byggrätt och arkitekträtt
 • Uppdelning av fastigheter i ägarlägenheter/bostadsrätter och försäljning av lägenheterna: t.ex. uppdelnings due diligence och samt all juridiskt erforderlig dokumentation.
 • Kommersiell hyresrätt: t.ex. utformandet och avslutning av kontrakt
 • Kostnadsbestämd hyra vid offentligt subsidierade fastigheter
 • Allmän hyresrätt inklusive rättstvister, hyreshöjning, avhysning/vräkning och inkassoärenden
 • Bistånd vid den dagliga verksamheten inom fastighetsförvaltning
 • Drifts-och uppvärmningskostnader: t.ex. årlig avräkning med hyresgästerna och rådgivning avseende de tyska säregenheterna på detta område
 • Juridiskt bistånd vid moderniseringsåtgärder på fastigheter
 • Bistånd vid bolagsrättsliga fastighetstransaktioner (Share-Deals)
 • Bistånd i samband med finansiering och återfinansiering av fastigheter
 • Bistånd angående offentligt subsiderade fastigheter: t.ex. räntabilitetsberäkning, återbetalning av lån och hyresanpassningar

Vill du köpa, sälja eller utveckla fastigheter i Tyskland?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages inom detta område är:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Matthias Laas
Dr. Matthias LaasRechtsanwalt
Dr. Mark Unger
Dr. Mark UngerRechtsanwalt