Erneuerbare Energieen

Förnybar energi: investera och projektera

Juridisk rådgivning för dina energiprojekt

Vi hjälper dig att säkert och framgångsrikt investera i förnybar energi i Tyskland. Våra advokater är din kontakt i alla juridiska frågor kring investeringar i och utbyggnad av vindenergi-, solcell- och biomassaanläggningar. Vi har särskilt specialiserat oss på att bistå klienter från Danmark, Norge och Sverige. Men självklart bistår vi även tyska och internationella klienter i dessa frågor.

16 års erfarenhet av juridisk rådgivning angående investeringar i förnybar energi

Under de senaste 16 åren har vi bistått klienter i vindkraftsprojekt med en total produktion av mer än 1.500 MW och solcellprojekt med mer än 800 MW. För att alltid vara ”up to date” med aktuella lagar och den senaste tekniken är vi bland annat medlemmar i Bundesverband Windenergie e. V. (BWE) – där vi även ingår i det juridiska rådet. Vår delägare Dr. Axel B. Röpke är dessutom ordförande i BWE e.V. i Hamburg. Därutöver är särskilt en av våra grundare Christian Sagawe på grund av sin expertis en välkommen talare hos branschorganisationer som t ex Danmarks Vindmølleforening.

Så kan vihjälpa er konkret– tre exempel på vår service vid investeringar i förnybar energi

Som skandinaviskt företag vill ni investera i en tysk vindpark?

Vi bistår dig juridiskt under hela projektet – från förberedelser, under köpekontrakt och under driftsfasen. Därutöver ser vi till att projektet omfattar bankens juridiska finanseringskrav. Om det krävs hjälper vi dig även vid grundandet av ett driftsföretag – eller sköter hela processen vid ett uppköp av företag.

Du vill uppnå bäst möjliga inmatningspriser för ditt projekt?

Vi är experter på den så kallade EEG rätten och ser till att du kan tillgodogöra dig alla relevanta subventioner.

Vill ni som skandinavisk bank finansiera ett projekt med förnybar energi?

Vi formulerar låneavtal och hjälper er att på bästa sätt säkra era lån juridiskt. Och om det mot alla odds skulle bli nödvändigt, så bistår vi er att göra er garanti gällande och driva igenom era krav.

Vi bistår dig i juridiska frågor om förnybar energi speciellt på dessa områden:

 • Rådgivning för investerare inom områdena vindenergi, solceller och biomassa
  • Företagsrätt (grundande och etablering)
  • Företagstransaktioner/Mergers & Acquisitions (M&A)
  • Uppköp och försäljning av projekt så som Asset Deal eller Share Deal
  • Bistånd vid projektutveckling
  • Rådgivning angående lagen för förnybar energi (EEG-rådgivning)
  • Arrendekontrakt och frågor kring tomter och fastighetsregistret
  • Entreprenadsrätt och köpekontraktsrätt: t.ex. vid köp av vindenergi (WEA), solceller (PV) och biogasanläggningar
  • Tjänstekontrakt: t.ex. servicekontrakt, kontrakt angående den operativa ledningen och underhållskontrakt
  • Juridisk rådgivning i finanseringsfrågor
 • Rådgivning för banker, finans- och kreditinstitut:
  • Lånekontrakt
  • Kreditsäkerheter
  • Säkerhet i lösöre
  • Exploratering
 • Post-transaction litigation

Vill du investera eller utforma projekt i förnybar energi i Tyskland?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för detta område är:
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt