Team

Dr. Axel B. Röpke

Rechtsanwalt och delägare av Sagawe & Klages

Kontakt

+49 40 357534–0
+49 40 357534–34
abr@tyskret.com

Download V-Card

Om Dr. Axel B. Röpke

Dr. Axel B. Röpke är expert för förnybar energi. Dessutom har han specialiserat sig på att ta hand om bolagstransaktioner/Mergers & Acquisitions (M&A).

Sedan över tio år hjälper Axel Röpke klienter med projekt och investeringar inom området för förnybar energi – sedan 2012 som delägare av Sagawe & Klages. Hans kunder är framförallt inhemska och utländska investeringsfonder, privata investerare och banker, som han rådgiver vid gränsöverskridande transaktioner och andra projekt i samband med förnybar energi. Tidigare arbetade han som jurist på ett IT-företag och på en stor dansk och en medelstor dansk-tysk advokatbyrå, senast som ansvarig för avdelningen för förnybar energi.

Axel Röpke är sedan 2009 medlem i styrelsen på Bundesverband Windenergie Hamburg (BWE) och var mellan 2015 och 2017 vicepresident för Bundesverband Windenergie i Berlin. Särskilt på den internationella parketten är han en efterfrågad expert när det handlar om energirätt och utvecklingen på marknaden för förnybar energi i Tyskland. Fritiden tillbringar Axel Röpke helst i Danmark, på vattnet med att segla eller att ro, eller på gräs med tennisracket eller golfklubba i handen.

Språk

  • danska
  • engelska
  • franska
  • tyska

Publikationer

  • Hochschule und Stiftungen des öffentlichen Rechts – eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von Verfassung und Haushalt in Niedersachsen, Berlin 2006
  • Legal Frameworks in different countries: Dänemark, in: Jörg Böttcher (Hrsg.), Rechtliche Rahmenbedingungen von EE-Projekten, Band 2, Berlin 2017

Kvalifikationer

  • Examen i ”Energy Law and Management” i Bochum 2009
  • Doktorsexamen till Dr. iur. 2005
  • Rechtsanwalt (Advokat registrerad i Tyskland) 2004
  • Studier vid universiteten i Osnabrück, Paris och Hamburg