Team

Christoph Schulze

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht och delägare av Tyskret Sagawe & Klages

Kontakt

contact information in QR code

Om Christoph Schulze

Christoph Schulze är delägare av Tyskret Sagawe & Klages sedan 2009 och vår expert för fastighetsrätt. Som sådan stöttar han företrädesvis internationella investerare i samband med fastigheter, exempelvis vid köp och försäljning, uppdelning i ägarlägenheter/bostadsrätter, byggrättsliga frågor, utformning av hyreskontrakt och offentliga avtal men han hjälper till även när det gäller att optimera fastighetsportföljen. Dessutom råder Christoph Schuze banker vid finansiering av fastigheter.

Som specialist för handels- och bolagsrätt är Christoph Schulze din kontakt när det gäller alla bolagsrättsliga frågor t.ex. bolagsetablering, utformning av stadgor, omstruktureringsåtgärder, överlåtelse av andelar i bolag, tvister mellan delägare respektive eller bolag eller frågor avseende ledning av bolag.

Privat tillbringar Christoph Schulze gärna sin tid med familj och vänner. Dessutom blir han glad över uppmuntrande ord til sin ännu unga idrottskarriär: Christoph Schulze kommer allt oftare med cykeln till kontoret, han joggar runt Alster och försöker sig på att spela tennis. Om det skulle bli tid över efter detta, så läser han gärna en bra bok eller kopplar av med ett glas vin och gitarrmusik.

Språk

  • svenska
  • engelska
  • tyska

Fackområden

Kvalifikationer

  • Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht (Tysk specialistadvokat för för handels- och bolagsrätt) 2007
  • Rechtsanwalt (Advokat registrerad i Tyskland) 2003
  • Rechtsreferendar (Tingsnotarie) i Lübeck
  • Studier i Freiburg i. Brsg. och Uppsala (Sverige)