Successionsplanering och arvsrätt

Rådgivning inom arvsrätt

Har du ärvt i Tyskland? Kommer du från Danmark, Sverige eller Norge? Eller har du förmögenhet i Tyskland eller i de nordiska länderna och vill upprätta ditt testamente eller reglera successionsplaneringen för ditt företag? Vi hjälper dig vid arv och med att i god tid reglera din kvarlåtenskap rättssäkert – gränsöverskridande. Genom vår mångåriga erfarenhet av att bistå nordiska klienter, känner vi till de väsentliga skillnaderna mellan de nationella lagarna och har dessutom ett omfattande personligt nätverk till nordiska advokater.

Våra tyska advokater råder dig inom successionsplanering och arvsrätt, särskilt inom dessa områden:

  • Rådgivning i internationella arvsfall med koppling till de nordiska länderna
  • Upprättande av testamente och att avveckling avdödsbo (testamentsexekution) med utlandskoppling
  • Successionsplanering
  • Skatterättslig rådgivning inom successionsrätt och arvsrätt

Detta är dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för frågor om successionsplanering och arvsrätt:

Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt