Exportera & importera

Juridisk rådgivning vid export till Tyskland

I över 25 år har vi bistått våra klienter vid export av varor och tjänster mellan Skandinavien och Tyskland. Vår advokatbyrå har specialiserat sig på skillnaderna mellan Tyskland, Danmark, Norge och Sverige. Vi bistår våra klienter i alla frågor kring gränsöverskridande utbyte av varor och tjänster – från ett enkelt köpeavtal till lösning av komplicerade och ovanliga juridiska sakfrågor.

Så kan vi konkret hjälpa dig – tre exempel på vår service vid export till Tyskland

Har du kunder som inte betalar sin faktura?

I första hand tar vi kontakt med din gäldenär. För det mesta kan vi på så sätt uppnå en utomrättslig överenskommelse till fördel för våra klienter – utan långa och kostnadsintensiva rättsliga processer. Om det inte går att komma överens med motpartnen – driver vi igenom ditt krav i domstol.

Har du fått en uppmaning från en konkurrent – eller t.ex. en påstådd kränkning av deras varumärkes- eller designrätter?

Vi bistår dig eller dina kunder för att lösa situationen och visar dig dina juridiska möjligheter. Vid oberättigade krav hjälper vi dig att avfärda dessa.

Du vill vidta försiktighetsåtgärder i fall en kund inte skulle betala sina fakturor?

Vi hjälper dig att skydda dina anspråk i samband med leverans av varor och annan export till Tyskland (t.ex. genom förbehåll om äganderätt) – tills kunden har betalat hela köpesumman.

Vi bistår dig vid export till Tyskland, speciellt inom dessa områden:

  • Gränsöverskridade juridiska frågor
  • Utformning av avtal i gränsöverskridande fall
  • Köprätt, tillverkningsavtal, särskilt UN köplag/International Sale of Goods (CISG) och gränsöverskridande sakförhållanden
  • Köprätt (handelsagentavtal, återförsäljaravtal, agenturavtal, franchise)
  • Offentlig upphandling
  • Konkurrensrätt
  • Industriellt rättskydd/Intellectual property (IP-rätt) och varumärkesrätt
  • Rättstvister med leverantörer och kunder

Vill du exportera varor och tjänster till den tyska marknaden?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages inom detta område är:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Matthias Laas
Dr. Matthias LaasRechtsanwalt
Dr. Mark Unger
Dr. Mark UngerRechtsanwalt