Rådgivning av företagsledning

Juridisk rådgivning för din företagsledning

Letar du efter en tysk advokat om bistår din företagsledning i alla juridiska frågor? Vår firma är specialiserad på att bistå företag och företagsledare – och det från starten. Redan innan företagets grundande tar vi fram ledningens anställningsavtal, vi bistår dig vid bolagsstämmor och hjälper dig vid ändringar av stadgar eller aktieägarbeslut. I samband med detta kan företag från Danmark, Sverige och Norge lita på vår mer än 25 års långa erfarenhet av juridisk rådgivning av klienter från de nordiska länderna.

Så kan vi hjälpa dig konkret– tre exempel på hur vi assisterar företagsledningen

Behöver du ett tyskt avtal för er företagsledning?

Vi utformar snabbt och okomplicerat avtal för företagsledningen, efter företagets behov och med hänsyn till personerna i fråga. Om villkoren ändras, anpassar vi avtal och stadgar i enlighet med behoven.

Behöver du juridiskt stöd vid dina bolagstämmor?

Vi bistår dig som VD eller ägare vid alla frågor kring bolagsstämman. Aktieägarbeslut, omlokalisering, ändringar i stadgar eller frågor kring formella krav avseende inbjudan till årsstämman – du berättar vad du behöver och vi ser till att formuleringarna blir juridiskt korrekta.

Vill du värdera en idé juridiskt?

Om det gäller att introducera en ny produkt eller tjänst på marknaden, strukturella förändringar eller att knoppa av en del av företaget till ett nytt bolag eller investeringar som uppköp av andelar av ett annat bolag. Vi bistår dig med råd vid alla idéer och planer.

Vi bistår ditt företag särskilt vid frågor inom dessa områden:

  • Utformande av ledningens anställningsavtal
  • Löpande bolagsrättsliga frågor (t.ex. aktieägarbeslut, omlokalisering, ändring av stadgar, inträde av nya delägare
  • Rådgivning för företagsledningenPlanering av succession
  • Tvister mellan aktieägare/anpartshavare
  • Förberedelse och bistånd vid bolagstämma
  • Juridisk rådgivning för ledningen vid frågor i samband med ansökan om konkurs

Letar du efter ett tyskt advokatkontor som ger din företagsledning juridisk rådgivning?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages inom detta område är:
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt