Arbetsrätt

Rådgivning inom arbetsrätt

TYSKRET stöttar företag från Danmark, Sverige och Norge i den tyska arbetsrättens alla aspekter. Vi upprättar standardiserade anställningsavtal för dina tyska anställda respektive ditt tyska bolag och anpassar dem om det blir nödvändigt, t.ex. när det gäller att sluta ett individuellt avtal med en tysk företagsledare. Vi bistår din personalavdelning i alla personalrelevanta juridiska frågor – från ansökningsfasen till uppsägning.

Tack vare vår mångåriga erfarenhet av juridiska frågor med de nordiska länderna, känner vi till de vanliga fallgroparna som härrör från de olika lagstiftningarna men också från de kulturella skillnaderna i arbetsvärlden i Tyskland och i Norden. På så vis försöker vi att redan i början upprätta passande avtal och undvika långdragna tvistemål i arbetsrätt.

Våra tyska advokater råder dig inom arbetsrätt, särskilt inom dessa områden:

  • Utformning av anställningsavtal
  • Rådgivning i samband med uppsägning och överklagan av uppsägning
  • Utformning av avtal med företagsledare
  • Kollektiv arbetsrätt: t.ex. i samband med omlokalisering, sociala åtgärdsplaner

Detta är dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för frågor om tysk arbetsrätt:

Dr. Axel Röpke
Dr. Axel RöpkeRechtsanwalt
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt