Starta och utveckla företag

Juridisk rådgivning om företagsetablering i Tyskland

Sedan 1992 hjälper vi nordiska företag att starta och utveckla företag på den tyska marknaden. Från rådgivning angående passande bolagsform till utarbetandet av nödvändiga dokument och kontrakt som berör grundandet samt stadgar och VD kontrakt till löpande juridisk rådgivning för din verksamhet.

Så kan vi konkret hjälpa dig – tre exempel på vår service vid företagsetablering i Tyskland

Du vill veta: Vilka bolagsformer finns i Tyskland? Och vilken är den rätta för ditt dotterbolag eller kontor i Tyskland?

Vi visar dig skillnaderna mellan de olika bolagsformerna i Tyskland och undersöker vilken som passar bäst i ditt fall. Vi förbereder bolagsgrundandet, tar fram anställningsavtal för din VD och dina medarbetare samt hjälper till vid alla formella krav och frågor.

Du är ägare till ett tyskt GmbH och önskar juridiskt råd om kommande förändringar?

Vi hjälper dig till exempel att ta in investerare i ditt bolag eller att flytta företaget till en annan stad. Vi bistår dig även vid ändringar i bolagets stadgar och existerande kontrakt. Även om du vill sälja din andel eller avveckla verksamheten, bistår vi dig.

Du vill grunda ett tyskt företag för ett projekt med förnybar energi?

Inom detta område har vi lång erfarenhet och kan bistå med hela den formella processen av företagsetableringen inklusive den förberedande granskningen och den efterföljande juridiska rådgivningen.

Vi bistår dig i juridiska frågor om företagsetableringen speciellt inom dessa områden:

  • Marknadsinträde i Tyskland (allmän juridisk uppsättning, allmänna avtalsvillkor, m.m.)
  • Företagstransaktioner/Mergers & Acquisitions (M&A)
  • Rådgivning om bolagsform och företagsgrundande
  • Förberedelse och bistånd vid bolagsstämma
  • Utarbetande av VD:s kontrakt
  • Löpande rådgivning i frågor kring bolagsrätt: t.ex. bolagsbeslut, omlokalisering av företag, ändringar i bolagsstadgar
  • Rådgivning till VDn
  • Industriellt rättskydd/Intellectual property (IP-rätt) och varumärkesrätt

Vill du grunda ett företag i Tyskland?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages inom detta område är:
Dr. Axel B. Röpke
Dr. Axel B. RöpkeRechtsanwalt
Christoph Schulze
Christoph SchulzeRechtsanwalt