Anställa medarbetare i Tyskland

Arbetsrätt i Tyskland: Service åt din personalavdelning

Behöver du juridisk rådgivning i arbetsrätt i Tyskland? Har du anställda i Tyskland eller vill du anställa nya medarbetare? Vi bistår dig i alla frågor kring tysk arbetsrätt – från hur man utformar anställningsavta, via råd till personalavdelningen, till biträde vid uppsägning av anställningsavtal. Som advokatkontor med fokus på företag från Danmark, Sverige och Norge känner vi till skillnaderna i arbetslivet och arbetsrätten i dessa länder. Nordisk företagskultur och tysk arbetsrätt – i över 25 år har vi förenat detta.

Så kan vi hjälpa dig konkret– tre exempel på hur vi juridiskt bistår dig i frågor kring medarbetare i Tyskland

Vill du anställa ny personal i Tyskland?

Vi ger dig rådgivning redan från början angående vilken anställningsmodell som passar bäst för ditt företag och de arbetsplatserna som ska tillsättas. Vi pekar ut vilka regler som måste följas i Tyskland, hänvisar till gällande kollektivavtal och utformar anpassade standardavtal för ditt företag, som sedan enkelt kan anpassas i det enskilda fallet.

Vill du omstrukturera företaget?

Vi assisterar dig i alla arbetsrättsliga frågor i samband med detta, t.ex. möjlighet att omlokalisera företaget eller utforma och genomföra sociala åtgärdspaket.

Måste du säga upp personal i Tyskland?

Separationer i arbetslivet sker för det mesta tyvärr inte harmoniskt: Vid uppsägning hjälper vi dig vid tvist och representerar företaget även i domstol om det skulle vara nödvändigt. Det gäller också om den uppsagda arbetstagaren skulle väcka talan mot uppsägningen eller om medarbetare gör andra anspråk gällande i en domstol. Genom att utforma anställningsavtal som passar ditt företag försöker vi dock att undvika sådana tvister redan från första början.

Vi bistår dig i personalfrågor – särskilt inom dessa områden:

  • Utformning av anställningsavtal
  • Kollektiv arbetsrätt, t.ex. vid omstrukturering av företaget
  • Uppsägningar och tvistemål i samband med uppsägningen
  • Bistånd vid förlikning utanför domstol i arbetsrättsliga fall

Letar du efter tyska advokater som erbjuder juridisk rådgivning i personalfrågor?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för detta område är:
Maximilian Juncker
Maximilian JunckerRechtsanwalt
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt