Successionsplanering och arvsrätt

Rådgivning inom tysk och internationell arvsrätt – ”ifall att”

Är du ägare eller delägare i ett företag och vill på ett tidigt stadium ordna vem som tar över företaget? Har du egendom i flera länder och vill upprätta ett testamente? Eller ordna ett internationellt arv? Då är vi rätt kontakt. Vi har företrätt klienter från de nordiska länderna i över 25 år med att ordna och avveckla gränsöverskridande dödsbo. Det handlar om allt från att bistå danska, svenska och norska arvingar med anspråk i Tyskland stöd vid genomdrivandet av testamente till att ordna successionen i komplicerade bolagsuppsättningar och uppdelning av egendom mellan flera länder.

Så kan vi hjälpa dig konkret – tre exempel på vår service i frågor kring successionsplanering och arvsrätt

Är du från Danmark, Sverige eller Norge och har ärvt i Tyskland eller behöver du hjälp med att avveckla ett dödsbo och att genomföra ett arvskifte?

Vi bistår dig omfattande med internationell och tysk arvsrätt och hjälper dig att göra dina anspråk i tyska dödsbon gällande. Vi inriktar oss särskilt på att bistå testamentexekutorer från de nordiska länderna. Vi bistår även klienter som ger oss i uppdrag att avveckla ett dödsbo i Tyskland och att ta hand om de juridiska uppgifterna i samband med detta.

Vill du upprätta ditt testamente för egendom i Tyskland som också är rättssäkert för de nordiska länderna?

Vi utformar ditt testamente med hänsyn till alla berörda rättsordningar och undersöker vilken rätt som gäller. Tack vare vår mångåriga erfarenhet känner vi till de stora skillnaderna mellan tysk och dansk, svensk eller norsk arvsrätt. Om det blir aktuellt kan vi snabbt och okomplicerat konsultera nordiska advokater i vårt internationella nätverk. Vår rådgivning omfattar självfallet även den skattetekniska delen: I Tyskland kan arvsskatt aktualiseras.

Vill du ordna vem som tar över ett företag i Tyskland på ett tidigt stadium?

Vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dig och tar fram de erforderliga klausuler och avtal – från arv av enskilda företagsandelar till företagsöverlåtelse. Här samarbetar vi med tyska Notarius Publicus, som kan upprätta avtalen rättsgiltigt.

Vi bistår dig vid successionsplanering och vid arvskifte särskilt inom dessa områden:

  • Rådgivning vid internationella arvsfall relaterad till de nordiska länderna Upprättande av testamente och dödsboavveckling (testamentsexekution) med koppling till de nordiska länderna
  • Successionsplanering i ett företag
  • Skatterättslig rådgivning i arvsrätt

Vill du göra en successionsplanering eller är du arvinge och behöver en tysk advokat?

Dina kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages för detta område är:
Ingo Schmidtmann
Ingo SchmidtmannRechtsanwalt