Ikon raket lila: Sagawe & Klages Rechtsanwälte rådgiver företag vid etablering og utveckling av verksamheten i Tyskland.

Bolagsrätt

Rådgivning inom tysk bolagsrätt

Letar du efter rådgivning inom tysk bolagsrätt? Planerar du att starta eller köpa företag i Tyskland? Vi råder våra klienter från Danmark, Norge och Sverige i alla juridiska frågor kring att starta och leda företag – från val av rätt bolagsform till att utforma nödvändiga avtal.

Våra advokater rådgiver dig inom tysk bolagsrätt, särskilt inom dessa områden:

  • Juridisk rådgivning i bolagsrätt: t.ex. att starta företag, avtal för företagsledare
  • Bolagstransaktioner/Mergers & Acquisitions (M&A)
  • Löpande bolagsrättslig rådgivning: t.ex. aktieägarbeslut, omlokalisering, ändring av stadgar
  • Rådgivning för företagsledare
  • Successionsplanering
  • Kapitalförsörjning
  • Ägandetvister
  • Förberedelse och bistånd vid bolagsstämma

Detta är dina kontaktpersoner hos Sagawe & Klages för frågor om tysk bolagsrätt: