Inkasso & insolvens

Inkasso og juridisk rådgivning i tilfælde af insolvens

Vi hjælper nordiske klienter med at gennemtvinge deres krav i Tyskland. Hvis en af dine tyske kunder eller forretningspartnere er insolvent, hjælper vi dig med at anmelde tab på udestående fordringer samt at afværge eventuelle omstødelseskrav fra kuratoren. Derudover rådgiver vi vores nordiske klienter og kuratorer i forhold til at anmode om insolvens eller at gøre krav gældende til fordel for boet. Som tyske advokater med fokus på danske, svenske og norske klienter kan vi i denne sammenhæng bidrage med over 25 års erfaring inden for grænseoverskridende retsforhold.

Sådan hjælper vi dig konkret – tre eksempler på vores service i forhold til inkasso og insolvens

Din tyske kundes kurator tager kontakt til dig og kræver tilbagebetaling af betalinger, som blev foretaget til dig, og som efterhånden ligger flere år tilbage?
I Tyskland gælder meget lange omstødelsesesfrister – i nogle tilfælde op til ti år. Vi kontrollerer, om kravet på tilbagebetaling gælder, og hjælper dig med at afværge krav og eventuelle sager til omstødelse fra tyske kuratorer. Ofte kan man i disse tilfælde nå til udenretslige, fordelagtige aftaler med kuratorerne. Dette er dog ikke altid den mest optimale løsning, for den internationale insolvensret giver delvist kreditorværn, der er mere omfattende end de nationale regler. Du skal i hvert fald under ingen omstændigheder opfylde de påståede krav, uden at disse forinden er blevet kontrolleret.

Du er kurator fra Danmark, Sverige eller Norge og vil gennemtvinge et omstødelseskrav eller et andet krav mod en tysk debitor?
Vi gennemfører sager til omstødelse for dig ved tyske domstole. Således har vi mange års erfaring i grænseoverskridende insolvenssager. Ligeledes hjælper vi dig i forhold til alle indenrigs insolvenssager, som har relation til tysk ret.

Du har krav mod tyske kunder, som ikke er blevet udlignet?
Vi hjælper dig med systematisk og effektivt at gennemtvinge disse krav i Tyskland. Vi foretager en juridisk vurdering af dine krav, opfordrer debitorer som er i restance til betaling og bringer, hvis nødvendigt, sagen for retten. I den forbindelse har vi altid dit økonomiske mål for øje og giver også klart udtryk for, hvis et søgsmål økonomisk set ikke giver mening.

Vi rådgiver dig i forhold til inkasso og insolvensret, særligt inden for følgende områder:

  • Understøttelse i forhold til systematisk og effektiv håndhævelse af krav i Tyskland (fx inkassosager, retstvister)
  • Repræsentation af kreditorer i konkurssager inklusiv afværgelse af sager til omstødelse
  • Omstødelse i konkurs med relation til udlandet for kuratorer
  • Rådgivning af udenlandske kuratorer i forbindelse med indenlandsk formue
  • Fremsættelse af fortrinsretter og ejendomsforbehold
  • Rådgivning af direktører og selskabsdeltagere omkring insolvensretlige spørgsmål
 

Du ønsker at gennemtvinge eller afværge krav mod dig i Tyskland?

Dine kontaktpersoner hos Tyskret Sagawe & Klages er i denne sammenhæng:
Dr. Maximilian Juncker
Dr. Maximilian JunckerRechtsanwalt
Denise Hildebrand
Denise HildebrandRechtsanwältin