Som almen bekendt betales omkostningerne for socialforsikring (i Tyskland sygdoms-, pensions- og arbejdsløshedsforsikringen) i det land, hvor arbejdet udføres. Det kan undgås i en periode på 12 til 18 måneder, hvis en medarbejder udstationeres, som det hedder. Såfremt det kan dokumenteres, at omkostninger for medarbejderens socialforsikring betales i hjemlandet i denne periode, slipper man for ekstra betaling i udlandet. Bevisdokumentet kaldes A1-attest – såvidt ikke noget nyt under solen.

 

At krydse grænsen bliver mere besværligt, ikke kun for vildsvin

Men nu er der kommet nye boller på suppen: Personkredsen er blevet udvidet samtidig med at tidsrummet er blevet reduceret. Bemærk at reglerne vedr. betaling af socialforsikring gælder også for medlemmer af bestyrelser og direktioner, og reglerne gælder ovenikøbet med det samme man krydser grænsen – der findes ingen minimumstidsrum. I princippet skal bestyrelsesformanden for det danske A/S altså ligeledes betale sociale bidrag i Tyskland, så snart han kører forbi Padborg på vej til et forretningsmøde i Hamborg.

 

Undtagelsen i EU og EFTA-lande med hjælp af A1- attest

Heldigvis kan det undgås. I hele EU og EFTA (EFTA omfatter Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz) findes en myndighed i hvert land, hvor man kan ansøge om fritagelse for denne pligt, for så vidt der er tale om forretningsrejser i andre EU- og EFTA-lande. I Danmark skal ”Udbetaling Danmark” informeres via indberetning hos virk.dk. Fremgangsmåden for Tyskland beskrives her:

 

Ansøgninger om A1 i Tyskland er – selvfølgelig – komplicerede

Det kommer nemlig an på, hvor medarbejderen (eller medlem af bestyrelsen eller direktionen) er sygeforsikret. Hvis det drejer sig om den lovpligtige forskring (”gesetzliche Krankenkasse”), er det selvsamme forsikring, der udsteder A1-attesten. Hvis den pågældende person er privat forsikret, skal der rettes henvendelse til pensionsforsikringen (”Deutsche Rentenversicherung”), og hvis han/hun er privat pensionsforsikret er det ”Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungseinrichtungen”, man skal henvende sig til. For at gøre det lidt nemmere, kan man enten bede sin rådgiver, der laver lønafregninger, om hjælp, eller downloade et software med navn sv.net, der muliggør den fornødne elektroniske ansøgning hos den rigtige institution.

 

A1 for hyppige udlandsrejser kan sammenfattes

Heldigvis udstedes A1-attesten også for en længerevarende periode, hvis der er tale om regelmæssige forretningsrejser til udlandet, dvs. mindst to gange om måneden eller fem gange pr. kvartal. Bemærk, at attesten skal medføres i papirversion (!) under udlandsophold, så attesten kan fremvises til myndighederne. I Frankrig og Østrig gennemføres allerede kontroller og udstedes bødestraf ved misligeholdelse. Derudover er det sket, at en medarbejder fx. ikke kunne deltage i en messe, da A1-attesten ikke kunne fremvises.

 

Ingen undtagelse for selvstændig erhversdrivende

Som selvstændig erhversdrivende er man i Tyskland som udgangspunkt ikke underkastet forpligtigelsen til at indbetale til det sociale system. Alligevel er det nødvendigt, at skaffe en A1-attest, hvis den selvstændig erhversdrivende vil undgå problemer på forretningsrejser i udlandet. Anmodningen kan endnu ikke indsendes elektronisk, det er kun muligt med en god gammeldags papirformular som indsendes per post.

Hvis A1-attesten ikke kommer retur rettidigt (og det gælder alle ansøgninger) anbefales det, at medføre ansøgningen som bevis for, at attesten er på vej.

Alt i alt: Avisen ”Handelsblatt” (svarende til den danske ”Børsen”) skriver med god grund ”Erhverslivet raser over bureaukratisk monster”.

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Maximilian Juncker

Christian Sagawe

 

 

Foto by Suzanne Tucker on Unsplash