Vi fortsætter vores lille serie om Geschäftsführerens ansvar med et afsnit (5/7) om en ny direktørs ansvar for gamle problemer. Som direktør har du nemlig i visse tilfælde også ansvar for din forgængers fejl.

 

 

Nyt job – nye risici

 

Så er du blevet udnævnt som ny Geschäftsführer i jeres tyske datterselskab – tillykke!

 

Som første skridt skaffer du dig et overblik over selskabet, taler med medarbejder, kigger på resultatopgørelsen, overvejer nye planer. Og måske opdager du tidligere eller senere, at der for et stykke tid siden er sket en fejl i systemet, fx har man glemt, at anmelde salgsmomsen rigtigt eller har beregnet medarbejderens kørselsgodtgørelser og dermed lønskatten forkert.

 

Hvad så? Lade det ligge? Det var jo ikke din fejl, og ingen har opdaget det alligevel. Hvis det er din konklusion, kan du forberede dig på svære tider.

 

Vagt i gevær!

 

Hvis en skattepligtig erkender (eller burde have erkendt), at en skatteerklæring ikke var rigtig og de kan medføre for lidt i betalt skat, er han/hun forpligtet til at meddele det til skattevæsnet uden ugrundet ophold og rette op på det. Som skattepligtig anses den person, der er ansvarlig for skattesubjektet (Abgabenordnung <ligningsloven> § 153) – altså Geschäftsführeren for GmbH’et.

 

Med andre ord: Selvom det ikke var din fejl, at GmbH’et på et tidligere tidspunkt – langt inden du blev udnævnt som ny Geschäftsführer – har indbetalt for lidt i skat, skal du hurtigst muligt informere Finanzamtet om, at der er sket en fejl og lave om på det (dvs. afgive en korrigeret erklæring og indbetale differencen).

 

Hvis ikke du gør det, truer straffeansvaret, uanset om du kendte din forpligtigelse eller ej. Husk, at i Tyskland anses sjusk med skatter for at være næsten ligeså slemt som narkohandel, og kontrollen i Tyskland er mere effektiv end danske SKAT nogensinde vil drømme om.

 

(fortsættes)

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Ingo Schmidtmann

Maximilian Juncker