Tyske emballagelov: Er dine varer til tyske kunder emballeret? Så skal du straks tilmelde dig til det tyske emballageregister – ellers må du ikke sælge til Tyskland efter den 01.01.2019!

Det er ikke noget nyt i EU, at producenter er ansvarlige for deres emballage, dvs. at de såvidt som muligt skal sørge for separat opsamling af deres brugte emballage samt genbrug. Typisk sker det ved at overdrage opgaven til et indsamlingssystem i “Duales System”, hvor man køber sig fri for ansvar.

 

Tilmelding til centralregister er fremover obligatorisk

Efter det viste sig, at der fandtes mange gratister, har Tyskland strammet reglerne betragteligt med den nye emballagelov (“Verpackungsgesetz”). Der er blevet indrettet et centralt register (“Zentrale Stelle Verpackungsregister”), hvor alle produktansvarlige virksomheder er forpligtet til at registrere samtlige deres produkter, hvor emballage typisk havner hos slutbrugeren i Tyskland (såkaldt “b2c”- business to customer”). Endvidere skal den forventede mængde af emballage indberettes og efter årets udgang de faktiske mængder. Samtlige informationer bliver offentliggjort på internettet og kontrolleret af registret. Registrets online-platform fik navnet “LUCID” for at indikere transparens.

 

Hvis du undlader indregistrering, må du ikke længere sælge varer til Tyskland

Både registrering og indberetning af (planlagte og faktiske) mængder af emballage står under temmelig høj bødeansvar – op til 200.000 €. Endnu værre: registret kan frakende retten til at deltage i systemet. Det har den uhyggelige konsekvens, at de pågældende varer ikke længere må sælges i Tyskland.

 

Praktisk fremgangsmåde

Som første skridt skal virksomheden tilmeldes online (gratis). Bemærk, at anmeldelsen skal ske direkte fra den produktansvarlig virksomhed, der findes ingen fuldmagtsløsninger eller lignende.

Der skal angives virksomhedens navn og mindst én direktør for virksomheden. Vedkommende skal senere godkende, at samtlige oplysninger er korrekte.

Endvidere skal personen, der er ansvarlige for emballage i virksomheden (må ikke være ekstern) og som overtager kontakten med registret, samt hans/hendes mailadresse angives. Det kan være direktøren eller en anden person. Mailadressen bruges fremover som brugernavn og kommunikationsadresse. Der skal vælges et password (otte tegn, heri et stort og et lille bogstav, et tal og et tegn). Måske er det hensigtsmæssigt, at oprette en separat email-account til formålet, så kommunikationen også er sikret, hvis den ansvarlige medarbejder er syg eller på ferie.

Derefter sender emballageregisteret et link til den angivne mailadresse, som skal bruges indenfor 24 timer (ellers er man nødt til at begynde forfra).

Via dette link skal følgende informationer meddeles:

 • Virksomhedens navn og adresse
 • CVR-nummer
 • international moms-nr. (i Danmark identisk med CVR med “DK” foran)

 

Samtlige brands skal indberettes

 En liste over samtlige mærker (brands), der sælges til slutbruger med emballage. Hvis det samme produkt sælges under flere brands, skal alle angives (for at kunne identificere varerne). Det kræves ikke, at underbrands registreres. Eksempel: Der skal registreres Cola og Fanta, men ikke Cola Light, Cola Zero eller Cola Cherry.

 

Om du sælger online eller via mellemforhandler spiller ingen rolle

 • De forventede mængder af emballage pr. år, der typisk havner hos slutbrugeren i Tyskland, uanset hvordan varen kommer til kunden Det kan være direkte via nethandel eller via mellemforhandler, hvis og såfremt emballagen typisk havner hos slutbrugeren. Mængder skal deles op efter materiale og vægt. Bemærk, at der er tale om samtlige slags emballage, dvs. papir, clips, plastikposer, luftposer, kartonnage, indpakningspapir, bøjler, etiketter etc., altså alt, hvad der ikke er selve varen, som kunden har bestilt.
 • Hvor tit mængderne indberettes (årlig er vistnok ganske tilstrækkeligt for de fleste)
 • Navn på den serviceudbyder, der står for indsamling og genanvendelse af jeres emballage. De mest kendte serviceudbydere i “Duales System” er fx. Der Grüne Punkt, Veolia, Landbell eller Zentek, eller der findes måske en brancheløsning. Priser af disse serviceudbyder kan variere meget, så det er sikkert en god idé at indhente flere tilbud (med angivelse af de forventede mængder af emballagen).

 

Offentlig netregister – dine kunder og dine konkurrenter vil tjekke dine varer

Endelig bliver man spurgt ved registrering, om informationer må offentliggøres med det samme (hvorfor ikke?), eller om det først skal ske pr. 01.01.2019. Registret er tilgængeligt for alle, dvs. slutbrugere kan nemt undersøge, om de pågældende brands er tilmeldt. Hvis brands med emballage ikke er tilmeldt, må disse produkter ikke markedsføres i Tyskland.

Til sidst i tilmeldingsprocessen kommmer en sammenfatning af informationerne på skærmen, som kan tilpasses eller godkendes.

 

Husk at indberette de faktiske mængder, ellers koster det bødestraf

Når året 2019 er gået, skal de faktiske mængder meddeles til både LUCID og jeres serviceudbyder. Hvis tallene ikke er korrekte, kan det medføre bøder og i værste tilfælde frakendelse af deltagelse i systemet med den konsekvens, at de pågældende varer ikke længere må sælges i Tyskland. Hvis der er tale om mere end hhv. 80 tons glas, 50 tons papir eller 30 tons plastik, skal informationer forsynes med en såkaldt “fuldstændighedserklæring” med påtegning af en revisor eller anerkendt sagkyndig person.

 

Din to-do-liste ser sådan ud

 • Hvor mange af dine produkter forventes solgt i Tyskland i 2019 og hvor meget emballage havner typisk hos slutbrugeren (delt op efter materiale og vægt)?
 • Hvilke brands drejer det sig om?
 • Find en serviceudbyder, der er ansvarlig for indsamling og genanvendelsen af emballage
 • Oprettelsen af mailaccount
 • Derefter: Online-tilmelding til LUCID

 

Hvis der er spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til

Christian Sagawe

Maximilian Juncker

 

Foto: shutterstock.com/Rido