Den tyske ejendomsbranche gennemgår en dynamisk forandringsproces i lyset af de betydelige ændringer i den globale situation. Kampen mod klimaforandringerne kan ikke længere udskydes.  Det er derfor nødvendigt med en gnidningsløs omstilling fra fossil til vedvarende energi. Globale problemområder har fået inflationen til at stige, hvilket har resulteret i betydelige rentestigninger. Det har sat en brat stopper for ejendomsbranchens boomår. Den faktiske efterspørgsel efter boliger kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

På denne baggrund er der mange lovændringer og forslag, hvoraf nogle er iværksat af den føderale regering eller delstatsregeringerne, og nogle er foreskrevet på europæisk plan.

Denne ugentlige blog har til formål at hjælpe dig med at holde dig ajour med de vigtigste udviklinger, især fra et internationalt perspektiv.

UGE 3:

  • Hvad er nyt på det tyske ejendomsmarked?

Støtteprogrammerne for klimavenligt nybyggeri (KFN), alderssvarende ombygninger og andelsboliger blev lanceret igen i slutningen af sidste uge. I alt 762 millioner euro er blevet stillet til rådighed for KFN-programmet. Der gives støtte til nybyggeri og førstegangskøb af nyopførte klimavenlige og energieffektive boliger og erhvervsbygninger, der ligger under bestemte grænser for drivhusgasudledning i livscyklussen og opfylder energistandarden for et Efficiency House 40 / Efficiency Building 40 for nybyggeri. Ansøgninger kan indsendes til Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Yderligere oplysninger kan findes på

https://www.bmwsb.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/Webs/BMWSB/DE/2024/02/Foerderprogramme.html

  • Hvad sker der i Hamborg?

Det var en rigtig bombe: I sidste uge udøvede Den Frie Hansestad Hamborg for første gang sin forkøbsret i en aktiehandel.

Du kan læse om det officielt her:

https://www.hamburg.de/nachrichten-hamburg/18244758/stadt-hamburg-zieht-erstmals-vorkaufsrecht-bei-share-deal/

Hvorfor er det vigtigt?

Aktiehandlen, dvs. salget af aktier i en virksomhed i stedet for ejendommen, har længe været en torn i øjet på mange. Den vigtigste drivkraft bag denne model er, at man undgår at betale ejendomsskat. Selvom betingelserne er blevet strammet i de senere år, er den stadig udbredt.

Hvad er en forkøbsret?

En forkøbsret omfatter retten til at indgå en købsaftale som køber. Byer og lokale myndigheder har regelmæssigt sådanne rettigheder, når de sælger ejendom, og gør ofte brug af dem. I forbindelse med aktiehandler var det tidligere omstridt, om en sådan ret overhovedet eksisterede. Men da man har undgået en juridisk tvist, er spørgsmålet ikke blevet endeligt besvaret af ovenstående sag. Ikke desto mindre er udviklingen spændende, da den sandsynligvis vil være et eksempel til efterfølgelse.

  • Og hvad gør retspraksis så?

Afgørelsen fra BGH er noget ældre, men vigtig og bør derfor nævnes her. Den bekræfter et princip, som mange ejendomssælgere sjældent tager til sig. Hold øjnene åbne – ikke kun når du køber et hus, men også når du sælger. Hvis jeg er forpligtet til at give oplysninger, bør jeg også opfylde mine forpligtelser.

BGH behandlede salget af en erhvervsejendom i Hannover, hvor sælgeren først gav afgørende oplysninger om kommende renoveringsarbejde i et digitalt datarum kort før kontrakten blev underskrevet (tre dage før). Købsprisen var 1,525 millioner euro, mens de anslåede renoveringsomkostninger var på op til 50 millioner euro. BGH afgjorde, at den blotte tilrådighedsstillelse af dokumenterne uden udtrykkelig henvisning ikke var tilstrækkeligt til at opfylde oplysningspligten. Der er risiko for tilbagetrækning på grund af svigagtig vildledning, erstatningskrav osv. Det er derfor værd at udvise en høj grad af rettidig omhu, som i tvivlstilfælde ikke opfyldes ved blot at give oplysninger. Der er en reel pligt til at give oplysninger (BGH, dom af 15.9.23