Den tyske ejendomsbranche gennemgår en dynamisk forandringsproces i lyset af de betydelige ændringer i den globale situation. Kampen mod klimaforandringerne kan ikke længere udskydes.  Det er derfor nødvendigt med en gnidningsløs omstilling fra fossil til vedvarende energi. Globale problemområder har fået inflationen til at stige, hvilket har resulteret i betydelige rentestigninger. Det har sat en brat stopper for ejendomsbranchens boomår. Den faktiske efterspørgsel efter boliger kan ikke imødekommes på nuværende tidspunkt.

På denne baggrund er der talrige lovændringer og forslag, hvoraf nogle er initieret af forbundsregeringen eller delstatsregeringerne, og nogle er foreskrevet på europæisk plan.

Denne ugentlige blog er tænkt som en hjælp til at holde styr på de vigtigste udviklinger, især fra et internationalt perspektiv.

UGE 4:

  • Hvad er nyt på det tyske ejendomsmarked?

Siden den 27. februar 2024 har der også været støtte til udskiftning af varmesystemer som en del af varmeomstillingen. Hvis du ikke kan eller vil vente på varmeplanlægningen, kan du finde ud af mere her:

https://www.bundesregierung.de/breg-de/schwerpunkte/klimaschutz/neues-gebaeudeenergiegesetz-2184942

  • Hvad sker der i Hamborg?

Gänsemarkt-kvarteret i centrum af Hamborg skal have et tredje Business Improvement District (BID), hvilket betyder, at det skal opgraderes yderligere.

Du kan læse om det officielt her:

https://www.hamburg.de/pressearchiv-fhh/18265194/2024-02-27-bsw-bid-gaensemarkt/

Hvad er BIDs egentlig, og hvad er de til for?

Business Improvement Districts har til formål at gøre et såkaldt innovationsområde mere attraktivt som detail-, service- og handelscentrum.  Det sker dog ikke ved hjælp af statslige midler, men på grundlag af en kommunal afgift, der opkræves fra ejendomsejerne. Vigtigt: Opgraderingen udføres af de fastboende ejere og lejere (dvs. håndværkere) selv og i en begrænset periode (på maksimalt otte år). Instrumentet er meget populært i Hamborg og har været brugt siden 2005.

Det nuværende lovgrundlag kan findes her:

https://www.hamburg.de/contentblob/16861610/0db81d5615c7298551c625a735ffd1dc/data/gspi-2022-gesetzestext.pdf

  • Og hvad gør retspraksis?

BGH har truffet en vigtig afgørelse inden for ejendomsudviklingsret, som sætter en stopper for en langvarig strid. Problemet med en ejendomsudviklingskontrakt er, at den består af to elementer: en købskontrakt og en kontrakt om arbejde og tjenester. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt vederlaget i en sådan kontrakt også skal opdeles. Det er dog generelt ikke tilfældet (medmindre det udtrykkeligt er fastsat i kontrakten). I stedet går man ud fra et ensartet krav på vederlag.

Så langt så godt, men det rejser spørgsmålet om, hvornår dette vederlagskrav forældes – efter den almindelige treårige forældelsesfrist eller, ligesom kravet om overdragelse af ejendomsretten, først efter ti år (§ 196 BGB)? Forskellen er slående. Og hvordan har BGH så afgjort det? Alle krav forældes efter ti år. Det skader bestemt ikke at have hørt det, især ikke hvis man er aktiv i branchen (se BGH, 7.12.2023 – VII ZR 231/22).