I de seneste dage har mange ejere af vindmøller og solcelleanlæg modtaget et brev fra deres ansvarlige netoperatør og skal nu registreres online for fremadrettet  at kunne meddele overskuddene for de to første beregningsperioder.

Ejerne af anlæg skal foretage en selvevaluering

I henhold til bestemmelserne i loven om prisloftet (på tysk ”StromPBG”) skal ejere af møller og solcelleanlæg foretage en selvvurdering med efterfølgende kontrol fra den tyske netstyrelse.

Det betyder, at anlægsejere selv skal beregne deres overskudsindtægter, som de selv skal betale til den netoperatør, til hvis net deres respektive elproduktionsanlæg er tilsluttet. De er forpligtet til at gøre dette i henhold til § 29, stk. 1, nr. 3 og 4, i StromPBG.

Netoperatørerne har stillet en kompleks formular til rådighed til dette formål, som kan downloades her: https://www.netztransparenz.de/StromPBG/Anlagenbetreiber/Tool-zur-Berechnung-der-Ueberschusserloese .

Registreringen i netoperatørens portal, som skal foretages nu, går forud for indberetningen af dataene. Selve datarapporteringsfunktionen forventes at være tilgængelig i den respektive transmissionssystemoperatørs portal fra juni 2023, siger netselskaberne (”TSO”).

Husk at finde en administrator der kan hjælpe med indrapportering af data rettidigt, hvis i ikke selv kan det.

Overhold fristen for indberetning af data

Den lovbestemte frist for anlægsejerens datarapportering til TSO’en er den 31. juli 2023 for den første afgiftsperiode – det vil sige perioden 1. december 2022 til 31. marts 2023. Det selvberegnede afgiftsbeløb skal derefter betales første gang senest den 15. august 2023.

Hvis anlægsejeren ikke opfylder sine anmeldelses- eller betalingsforpligtelser i henhold til loven, skal den tyske netstyrelse kunne fastsætte en passende frist for opfyldelsen af disse forpligtelser og i et yderligere skridt om nødvendigt selv fastsætte overskudsindtægterne.

Forlængelse af afgiften i henhold til StromPBG ikke planlagt

Lovgiveren har indtil den 31. maj 2023 mulighed for at forlænge anvendelsesperioden for StromPBG ved bekendtgørelse til senest den 30. april 2024 (§ 13, stk. 2, StromPBG). Der er dog på nuværende tidspunkt ingen planer om en forlængelse, så det ser ud til, at der fortsat kun vil være de to perioder for (den ret komplekse) anvendelse af prisloftet.

Kontakt:

Dr. Axel Röpke

Ingo Schmidtmann