I sin dom af 20. april 2023 – I ZR 113/22 – afviser Bundesgerichtshof (BGH) den praksis, som ejendomsmæglere har, om at opkræve reservationsgebyrer uanset om det lykkes eller ej.

Baggrund:

Tidligere har nogle ejendomsmæglere i Tyskland tilbudt interesserede kunder mulighed for at reservere en ejendom for en bestemt periode mod betaling af et gebyr. BGH har nu fastslået, at aftalen om et sådant reservationsgebyr i de almindelige forretningsbetingelser er ugyldig. I den underliggende sag havde sagsøgerne indgået en mæglerkontrakt med sagsøgte, en ejendomsmægler. For at reservere en ejendom havde parterne også indgået en reservationsaftale, hvori der blev fastsat et reservationsgebyr. Sagsøgerne besluttede senere ikke at købe grunden og krævede efterfølgende gebyret tilbagebetalt af mægleren. Den sagsøgte mægler nægtede imidlertid at tilbagebetale gebyret under henvisning til sine generelle betingelser.

Afgørelsen:

Dommerne i I. Civil Senat besluttede nu, at en klausul, der udelukker tilbagebetaling af reservationsgebyret uden undtagelse, udgør en urimelig ulempe for de potentielle købere og derfor er ugyldig. De begrundede dette med, at den potentielle køber ikke opnår nogen væsentlige fordele ved indgåelse af reservationsaftalen, og at mægleren i øvrigt ikke yder noget vederlag af pengeværdi i denne forbindelse. Reservationsgebyret er således i strid med det vejledende princip i den lovbestemte regulering af mæglerkontrakten, hvorefter der kun skal betales provision, hvis mæglervirksomheden har ført til en succes.

Konsekvenserne af dommen:

Mæglerkunder, der har betalt et reservationsgebyr til deres mægler på grundlag af en formularbaseret aftale, kan nu kræve det tilbage på grundlag af denne højesteretsdom. Vi hjælper gerne med at kræve reservationsgebyrer tilbage. Hvis du har spørgsmål om dette emne, er du velkommen til at kontakte os!

Dr. Matthias Laas

Christoph Schulze

Dr. Mark Unger