EU ønsker at øge brintproduktionen til ti millioner tons om året inden 2030. Målet er at bruge en fjerdedel af al den elektricitet, der produceres i Europa, til dette formål. EU ønsker imidlertid at sikre, at den enorme efterspørgsel ikke dækkes med kul og gas, men med vind og sol. I perioder uden vind- og solenergi skal elektrolysatorer, der producerer brint, slukkes. I 2030 skal 67 procent af Europas elektricitet komme fra vedvarende energikilder.

Klarhed for industrien og investorer

Kommissionen har nu fremlagt følgende specifikationer i en delegeret retsakt: 

– Der skal være en fast købsaftale for elektricitet (“Power Purchase Agreement”/”PPA”) mellem elproducenten og brintproducenten.

– Fra 2028 må elektriciteten til grøn brint kun komme fra vedvarende energikilder, der er mindre end 36 måneder gamle og ikke er blevet offentligt støttet.

– I 2029 skal elektriciteten produceres i samme måned som brinten og fra 2030 i samme time. På tidspunkter, hvor elprisen er under 20 euro pr. megawatt-time, kan der også købes elektricitet fra nettet.

– Som hovedregel skal elektricitet og brint produceres i samme eludbudszone.

– Eludbudszoner med mere end 90 % vedvarende energi i nettet opfylder ikke disse kriterier (indtil videre er dette kun tilfældet i Nordsverige).

Den videre lovgivningsproces 

De regler, der nu fremlægges, er indeholdt i en delegeret retsakt fra EU-Kommissionen. Den vil blive juridisk bindende, hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ikke gør indsigelse inden for to måneder.

Dr. Axel Röpke

Billdede: unsplash/American Public Power Association