For ca. et år siden blev det såkaldte BEG-støtte noget overraskende stoppet med kort varsel. På det tidspunkt havde dette udløst et jordskælv af middelstærk intensitet på ejendomsmarkedet og bragt mange bygherrer og projektudviklere i store vanskeligheder. Samtidig skal regeringen overholde de sektorspecifikke mål for reduktion af drivhusgasser i henhold til klimabeskyttelsesloven. Dette er en reel udfordring, ikke mindst i ejendomssektoren, og det har sat koalitionen, som startede med store ambitioner på dette område, under et tilsvarende pres for at handle med hensyn til en efterfølgermodel for BEG.

Nu er det klart, hvordan denne efterfølgermodel vil se ud. 

Den 25. januar 2023 udsendte forbundsbygningsminister Klara Geywitz en pressemeddelelse om dette spørgsmål og præsenterede den nye “Retningslinje for forbundsfinansiering af effektive bygninger – klimavenligt nybyggeri (KFN)”.

Her er en første oversigt over indholdet:

Fra hvornår kan der ydes støtte?

 – Finansieringen starter den 1. marts 2023.

Hvem er berettiget til at ansøge?

– I princippet kan alle investorer, herunder især virksomheder.

Hvor søger jeg om støtte?

– Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) er ansvarlig for dette. Ansøgninger skal indsendes via finansieringspartnerne.

BEMÆRK: Ansøgningen skal indsendes FØR projektet påbegyndes.

Er det kun nye bygninger, der støttes?

– Nej, der ydes også støtte til det første køb, forudsat at det sker inden for 12 måneder efter den (civile) godkendelse af byggeprojektet.

Gælder finansieringen kun for boligbygninger?

– Nej, ud over boligbygninger er ikke-boligbygninger, der opfylder de relevante krav, også berettigede til støtte.

Hvilken standard skal bygninger opfylde for at modtage støtte?

– Det er under alle omstændigheder standarden Effektivitetshus 40/Effektivitetshus 40. Desuden skal bygningen være omfattet af bygningsenergiloven og opfylde kravene til kvalitetsmærket Bæredygtigt byggeri PLUS (QNG-PLUS). Der vil også være andre tekniske minimumskrav, som vil blive beskrevet i en KfW-brochure, der vil blive opdateret regelmæssigt.

Kan jeg søge om andre midler samtidig?

– I princippet er dette muligt, men det er vanskeligt; især bør dobbeltansøgninger for de samme støtteberettigede omkostninger udelukkes. I tvivlstilfælde bør du gå på den sikre side.

Er midlerne øremærket til et bestemt formål?

– Støtten er betinget af, at bygningen anvendes til det tilsigtede formål i ti år.

Er midlerne øremærket til et bestemt formål?

– Støtten er betinget af, at den anvendes til det tilsigtede formål i ti år.

Hvordan ydes der finansiering?

– Der ydes et lån med en rentefradrag (kun for lokale myndigheder).

Hvilke omkostninger er støtteberettigede?

– I princippet alle byggeomkostninger (herunder tekniske installationer, ekspertplanlægning, byggetilsyn og certificering).

Hvad er de maksimale lånebeløb?

For klimavenlige boligbygninger: højst 100 000 EUR pr. boligenhed

For klimavenlige boligbygninger med QNG: højst 150 000 EUR pr. boligenhed

For klimavenlige bygninger til andre formål end boliger: højst 2 000 EUR pr. m2 , højst 10 mio. EUR pr. projekt

For klimavenlige ikke-boligbygninger med QNG: maks. 3 000 EUR pr. m2, maks. 15 mio. EUR pr. projekt.

Hvad er udtrykket?

Minimumsvarigheden er 4 år.

Der findes forskellige varighedsvarianter.

Er der ret til støtte?

Der ydes tilskud efter skøn, men under visse omstændigheder kan der opstå krav på grundlag af princippet om forvaltningens selvforpligtelse.

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.

Dr. Matthias Laas

 

Foto: unsplash, Étienne Beauregard-Riverin