Fra den 9. februar 2024 af, realiserings- og bødeperioden for vindmøller på land blev hver især forlænget med seks måneder. Dermed er den nye frist for realisering og idriftsættelse af vindmøller nu forlænget fra 30 til 36 måneder og bødebelagt perioden er sat op fra 24 til 30 måneder (efter hammerslaget på støttetildelingen). Dette betyder, at du nu har i alt 36 måneder efter hammerslaget for at sætte møllen op og i drift uden at miste tariffen.

Dog er det vigtig at vide, at såfremt opstillingsprocessen overskrider 30 måneder efter hammerslaget for støttetildelingen faldt, at de efterfølgende 6 måneder indtil tariffen bortfalder ikke er gratis; der skal betales en bøde, hvis størrelse afhænger af de tildelte megawatt.

Også eksisterende projekter kan udnytte de nye regler

Husk, at denne forlængelse af frister gælder også for møller som allerede har modtaget tilsagn, dog under de følgende betingelser:

  • Hammerslaget for støttetildelingen skal principielt være faldet mellem 31. december 2022 og 9. februar 2024.
  • De nye tidsfrister anvendes også for de støttetilsagn, som er tildelt per hammerslag inden 1. januar 2023. Dog kun, hvis tildelingen under den gamle forordning ikke allerede var udløbet den 9. februar 2024. I disse tilfælde er tariffen (samt budsikkerhed) tabt og der skal ansøges på ny.
  • Fristforlængelsen til de 36 måneder gælder heller ikke, hvis operatøren allerede skal betale bøden for det tildelte tilsagn den 9. februar 2024. Med andre ord: hvis tariffen blev tildelt med hammerslag før den 1. januar 2023 og hverken er underlagt en bøde eller udløbet den 9. februar 2024, gælder de nyligt indførte fristforlængelser.
  • Det er dog muligt at blive fritaget fra den nye frist. Såfremt man ønsker, at lade støttetilsagnet/hammerslaget udløbe og byde på ny -f.eks. fordi de nye tarifmuligheder virker mere interessante, kan man vælge at fortsætte med de gamle regler (30 måneder) og er dermed hurtigere klar til at starte forfra. Ønsket om at anvende de gamle regler skal meddeles til det føderale netagentur (BNetzA) i tekstform. Husk dog, at budsikkerhedet er dermed tabt.