Baggrund

Med den nye EEG 2021 blev der indført en ny forordning, som gør det muligt for kommuner i nærheden af planlagte vindmølle- og jordbaserede solcelleanlæg at drage økonomisk fordel af anvendelsen af vind- og solenergi på stedet i større omfang end tidligere (§ 6 EEG 2021). Formålet med forordningen er at øge accepten af vind- og solenergi i lokalsamfund og blandt borgerne.

I princippet kan de berørte kommuner tilbydes beløb på i alt 0,2 cent pr. kilowattime for den mængde elektricitet, der rent faktisk indfødes i nettet. Kommuner inden for en vis radius omkring de planlagte anlæg kan komme i betragtning.

Modelkontrakt

I henhold til loven er det nødvendigt med en skriftlig kontrakt mellem operatøren og kommunerne for at kunne gennemføre den. I den forbindelse er repræsentanter for kommunerne og vindmølleindustrien i en arbejdsgruppe blevet enige om en modelkontrakt, som skal standardisere og lette samarbejdet.

Modelkontrakten regulerer alle relevante aspekter for gennemførelsen af forordningen, men skal inden indgåelse stadig tilpasses til det konkrete projekts detaljer. Den er konstrueret på en sådan måde, at den kan indgås allerede under projektudviklingen og ikke først efter idriftsættelsen.

For at kunne indlede forhandlinger med kommunen endnu tidligere, er der som en supplerende skabelon en såkaldt frivillig selvforpligtigelse, dvs. et fast tilsagn om at indgå en modelkontrakt i god tid inden idriftsættelsen. Denne frivillige forpligtelse skaber allerede under arealsikringen mulighed for at kommunikere gennemførelsen af deltagelsen med de berørte kommuner og for at nå til enighed om den på en juridisk og planlægningsmæssig sikker måde til gavn for kommunen.

Vi hjælper dig gerne med at kommunikere med de berørte kommuner og med at tilpasse modelkontrakten til dit specifikke vind- eller solcelleprojekt.

 

Hvis De har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!

Dr. Axel B. Röpke

Ingo Schmidtmann

 

Billede: Photo by Anders J on Unsplash