“Som ejer har du ansvar for at følge op på, om BBR-oplysningerne for din ejendom er korrekte“ – en sætning man måske mange gange har læst på BBR registrets hjemmeside – og glemt igen. Men nu burde der for alvor tjekkes oplysninger en ekstra gang.

Boligskatter træder i kraft 2024

Grunden er, at de nye boligskatter træder i kraft i 2024, hvor skatteloftet og skattestoppet ophører. I stedet vil boligejerne blive beskattet af den faktiske værdi af deres bolig, og den fastlægges ud fra de nye ejendomsvurderinger, som de første 50.000 boligejere får i dette efterår – og yderligere 800.000 boligejere i 2022 og 850.000 boligejere i 2023.

BBR-oplysninger er grundsten for nye vurderinger

Grundstenen i de nye vurderinger er den gennemsnitlige kvadratmeterpris for de solgte boliger i området, som ganges med det vægtede areal af bygningen. Hvad betyder det? For eksempel tæller selve boligens kvadratmeter med en vægt på 100 pct., mens kældre tæller med 40 pct., garager og udhuse tæller med 25 pct., carporte med 10 pct. og så videre. Ofte findes der oplysninger i BBR-register, som ikke er korrekte – da det hele baserer på digitaliserede luftbilleder, der indregistreres på helt automatisk vis i registret. Således kan en trampolin hurtigt blive til et haveskur af en tilsvarende m²-størrelse. En „ukendt“ eller forkert registreret bygning bliver altså alligevel indregnet med 25 pct. Det vil dermed gøre det vægtede areal større, og følgelig øge værdien af ejendommen – afhængig af m²-pris kan det have markant betydning for beskatningen af boligen.

Det er kommunen der kan tilpasse væsentlige fejl

Husk, at man ikke bare selv kan slette f.eks. et helt hus i BBR-registeret, så tag kontakt til din kommunes BBR-konsulent for at få fejlene tilpasset hurtigst muligt.

 

Hvis De har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!

Dr. Axel B. Röpke

 

Billede: Photo by Josephine Amalie Paysen on Unsplash