Transparensregistret 2021 – hvorfor virksomheder (desværre) skal beskæftige sig med emnet og nu skal handle hurtigt: Med det fjerde direktiv om hvidvaskning af penge har EU nu erklæret krig mod det, som EU anser for at være uigennemsigtige virksomhedsstrukturer – hvilket i bund og grund betyder mere administrativt arbejde for virksomheder.

Selv om alle de oplysninger, der kræves i henhold til direktivet, er offentligt tilgængelige i Tyskland i de forskellige registre (og for europæiske moderselskabers vedkommende normalt i deres europæiske registre), hvilket hidtil har været tilstrækkeligt, findes de endnu ikke i et register i Tyskland, og derfor er det nu blevet besluttet, at ændre registret til et komplet register.

Hvad betyder det

  • I et komplet register skal alle oplysninger om GmbH’er, KG’er, GmbH & Co. KG’er, stiftelser med retsevne, foreninger m.v. stilles registret rettidigt og fuldstændigt til rådighed og ajourføres til enhver tid.
  • Den tidligere offentliggørelse af visse oplysninger i handelsregistret eller endda i registre i andre EU-medlemsstater er nu ikke længere tilstrækkelig.

Hvad skal jeg gøre?

  • Alle selskaber skal oplyse den reelle ejer i den påkrævede form senest den 31. juli 2021 (overgangsperiode indtil den 31. marts 2022 for AG/SE og den 30. juni 2022 for GmbH osv., 31. december 2022 for KG). Således: For- samt efternavn(e), fødselsdato, bopæl, arten og omfanget af den retmæssige interesse og alle nationaliteter. Hvis juridiske personer er aktionærer, gentager spillet sig, indtil den reelle ejer fremgår tydeligt fra registret (normalt enhver naturlige person, der udøver kontrol og/eller har mere end 25 % af aktierne).
  • Bemærk: Fristerne kan ganske vist ligge langt ude i fremtiden, men mange handelsregistre nægter allerede i dag, at foretage registreringer af virksomhedsændringer/selskabsdannelser, medmindre transparensregistret opdateres – så der må forventes forsinkelser her på grund af forældede registreringer, da registerretterne normalt anvender § 18, stk. 2, i loven om bekæmpelse af hvidvaskning af penge og kræver disse oplysninger som nødvendige for registrering.

Hvad sker der, hvis jeg ikke overholder fristerne?

  • Så bliver det dyrt. I værste fald er det meget dyrt.
  • Der er risiko for en bøde på op til 150.000 EUR, jf. §§ 55, 56 GwG.

Praktisk tip

Efter ændringerne af hvidvaskningsloven er der desværre ingen vej uden om registrering af  de relevante oplysninger. Derfor er det bedre at foretage registreringerne i transparensregistret i god tid, så der ikke opstår problemer med bøder og/eller handelsregistret i 2022, hvis det skal gå hurtigt. Vi hjælper dig naturligvis gerne med dette.

Hvis De har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!

Dr. Axel B. Röpke

 

Billede: Photo by Kaitlyn Baker on Unsplash