Den meget ambitiøse såkaldte EEG-påskepakke til energiomstillingen er på vej: Økonomiminister Robert Habeck har nu sat det 500 sider lange projekt i gang. Den såkaldte sommerpakke er også under planlægning. Den nødvendige koordinering mellem ministerierne har allerede fundet sted. Nu er parlamentet i gang med at afstemme forslaget. Vi har opsummeret den aktuelle status for begge pakker for dig.

EEG Påskepakke og sommerpakke fra Forbundsministeriet for Økonomi og Teknologi: Forvarsel om et forår med energiomstilling?

„Under reformen er før reformen“ kunne man kalde situationen for den nye forbundsregerings reformbestræbelser inden for vedvarende energi. Med sin såkaldte påskepakke på over 500 sider har økonomi- og klimaminister Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) sat gang i den første store lovgivningsproces inden for grøn omstillingen. Men dette er kun begyndelsen, det næste tiltag, den såkaldte sommerpakke er allerede nært forestående (ligesom sommeren forhåbentlig også er det) – den nødvendige koordinering med andre forbundsministerier har allerede fundet sted.

For ikke at miste overblikket følger her en kort oversigt over de planlagte foranstaltninger. Mere dybtgående analyser vil følge, så snart der foreligger et parlamentarisk redigeret version:

 

En oversigt over den såkaldte EEG-påskepakke

Dette er planlagt i den såkaldte EEG-påskepakke med hensyn til vedvarende energikilder:

 

1. Tilpasning af “Lov om vedvarende energi (EEG) 2023“ med de følgende væsentlige tiltag:

  • større ekspansionsmål for 2030 (80 % vedvarende energi)
  • lettere vurdering af beskyttelsesgoder (naturgoder),  væsentlig offentlig interesse og offentlig sikkerhed skal være det overvejende vurderingskriterie
  • Forøgelse af årligt udbygningsspor, vind: 10 GW/år, solenergi 22 GW/år
  • Fremme af biomasse som en lagerbar energikilde i meget fleksible spidslastkraftværker
  • principiel fritagelse af offentlige vind- og solcelleanlæg fra udbudsproceduren
  • Videreudvikling af kommunernes finansielle deltagelse
  • første støtte af brintbaserede eloplagringsprojekter
  • Finansiering via det offentlige budget

 

2. Tilpasning af “Lov om vindenergi på havet”

  • Videreudvikling af havvindmøller, fx ved at udlicitere områder, der ikke er blevet undersøgt på forhånd, og ved at fremskynde proceduren.

 

3. Ændringer af andre love

  • EnWG (lov om energi)
  • BBPlG (lov om føderale behovsplan)
  • NABEG (lov om fremskyndelse af netudvidelsen)

 

Dette er den aktuelle status for den såkaldte EEG-påskepakke

Efter den aktuelle kabinetsbeslutning om EEG-pakken til påske begynder lovgivningsprocessen nu. Det er planen, at den skal vedtages inden udgang af juli måned og træde i kraft med virkning Per 1.1.2023. Vi vil rapportere, så snart vedtagelsen (med eventuelle ændringer) er sket.

 

En oversigt over den såkaldte EEG-sommerpakke

Her drejer det sig om loven om vindenergi på land, hvor især proceduremæssige hindringer skal fjernes. Dette krævede koordinering med andre ministerier, f.eks. miljø- og transportministeriet. Disse afstemninger har nu fundet sted. Regeringsudkastet skulle være klar til sommer og derefter gå ind i lovgivningsprocessen efter sommerferien. Vi har opsummeret de hidtidige afstemningsresultater for dig:

 

1. Vindenergi og artsbeskyttelse

  • Hurtigere og mere effektive procedurer
  • Ensartede føderale kriterier for fuglebeskyttelse (bemærk: beskyttelse af flagermus skal fortsat være et anliggende for delstaterne)
  • Samlet afgørelse om ekstraordinær godkendelse iht. naturbeskytttelseslovgivningen
  • Lempelser og standardisering af repowering
  • Fremme af vindmøller i landskabsbevaringsområder (indtil det såkaldte 2%-mål er nået.)

 

Dette er den aktuelle status for vindenergi og artsbeskyttelse

Her kan du finde det aktuelle dokument om nøglespørgsmål fra forbundsministeriet for miljø og forbundsministeriet for økonomi og teknologi af 4. april 2022 (på tysk).

 

2. Vindenergi og radionavigations­systemer (roterende radiofyr)

  • Reduktion af systembeskyttelsesområderne for roterende fyrtårne fra 15 til 6-7 km (for såkaldte DVOR-anlæg)
  • Nedlukning af roterende fyrtårne (gradvis reduktion til ca. 38 roterende fyrtårne indtil 2030)
  • Omlægning af såkaldte CVOR-anlæg til DVOR-anlæg (mindre tilbøjelig til at fejle)
  • Forøgelse af den såkaldte vinkelfejl (øvre fejlgrænse) fra 3° til 3,6°
  • Lavere systemtolerancer (især på grund af hyppigere overvågning og vedligeholdelse)

 

3. Vindenergie og vejrradarer

  • Reduktion af afstanden mellem vindmøller og vejrradarer fra 15 til 5 km
  • Forbedret analyse af vindmøllers indflydelse på radarmålinger
  • Flytning af placeringer

 

Dette er den aktuelle status for vindenergi und radionavigationssystemer samt vejrradarer

Her kan du finde et handlingspapir fra forbundsministeriet for transport og forbundsministeriet for økonomi af 5. april 2022 (på tysk).

 

Har du spørgsmål til emnet? Tøv ikke med at kontakte os!

Dr. Axel Röpke og Dr. Matthias Laas

 

Billede: Shaun Dakin, unsplash.com