Siden 1.1.2024 gælder der nye regler for såkaldte tyske interessentskaber – Gesellschaft bürgerlichen Rechts eller GbR. Lovgiveren har besluttet, at et ”GbR” som optræder overfor tredjepart skal have en egen juridisk personlighed og kan dermed selv være indehaver af rettigheder og have egen formue. Det lyder meget juridisk, men har to simple praktiske konsekevenser:

I. Nystiftet selskab

Såfremt der stiftes et nyt selskab, skal der træffes beslutning om selskabet er et aktivt selskab – dvs. den deltager i forretning med tredjepart f.eks. som infrastrukturselskab i en vindpark, fælles ejendomsselskab el.l. – eller om den er et rent internt selskab, som ikke optræder offentligt og alene regulerer forhold mellem to interne parter.

Et flertal af alle nystiftede GbR-selskaber tildeles aktive opgaver, såsom drift, afregning, håndtering af praktiske ting, indregistrering i tingbogen m.m. for flere andelshavere i fællesskabet.

Tommelfingerreglen er: såfremt selskabet skal betale en regning (på et eller andet tidspunkt) anses den som et aktivt selskab og skal registreres.

Hvad betyder det for mig?

For det første betyder det lidt mere administration. Selskabet skal indregistreres i det såkaldte selskabsregister eller ”Gesellschaftsregister” som er nyskabt og håndteres ved byretterne, ligesom for alle andre selskaber. Med indregistrering kaldes selskabet nu for ”eGbR” – indregisreret GbR.

Husk, at selskabet først opstår med indregistrering.

Indregistreringen håndterer vi automatisk ved stiftelse af selve GbRet. Alle andelshaver skal tegne anmeldelsen, men derefter kan selskabet selv foretage ændringer. Der kan (anderledes end tidligere) bestilles en repræsentant for selskabet, som gør den fremtidige håndtering nemmere.


II. Eksisterende GbR

Generelt skal et eksisterende GbR ikke indregistreres med det samme. Der er dog en faktisk tvang om at registrere, hvis der skal foretages ændringer i

  • Tingbogen
  • Ændring af navnet
  • Salg af andel/projektet mm.

Hvad betyder det for mig?

I et bestående projekt betyder det ikke nogen tvang her og nu – men det ville øge retssikkerheden. Hvis det først skal tages hånd om f.eks. under et salg, kan det forsinke handlen betydeligt. Husk: Uden indregistrering kan ejendom, som ejes af et GbR ikke længere sælges hhv. købes i Tyskland.

Dermed anbefales det, at en registrering foretages nu for alle aktive GbR, så du er godt forberedt til alle kommende udfordringer -især når du går medtanker om at sælge dit projekt.

Vi står til rådighed for yderligere spørgsmål og er gerne behjælpelige med registreringen.

Kontakt: Dr. Axel Röpke

Foto von Rodeo Project Management Software auf Unsplash