Den tyske ejendomsbranche gennemgår en dynamisk forandringsproces i lyset af de betydelige ændringer i den globale situation.

Kampen mod klimaforandringerne kan ikke længere udskydes.  Det er derfor nødvendigt med den mest gnidningsløse omstilling fra fossil til vedvarende energi.

Globale problemområder har fået inflationen til at stige, hvilket har resulteret i betydelige rentestigninger. Det har sat en brat stopper for ejendomsbranchens boomår.

Den faktiske efterspørgsel efter lejligheder kan ikke imødekommes i øjeblikket.

På denne baggrund er der adskillige lovændringer og forslag, hvoraf nogle er iværksat af den føderale regering eller delstatsregeringer, og nogle er foreskrevet på europæisk plan.

Denne ugentlige blog er tænkt som en hjælp til at holde styr på de vigtigste udviklinger, især fra et internationalt perspektiv.

UGE 1:

  • Hvad er nyt på det tyske ejendomsmarked?

I 2023 nåede produktionen af nyinstallerede solcelleanlæg rekordhøjder, ikke mindst på grund af et boom i “altankraftværker“.

Dette er faktisk trådt i kraft: Bygningsenergiloven (også kendt nationalt og internationalt som “Habecks varmelov”) har været gældende i Tyskland siden begyndelsen af januar 2024 – https://www.gesetze-im-internet.de/geg/index.html

Måske endnu vigtigere, men nok ikke taget helt seriøst i skandinavien: det tyske forsøg på at “komme ind” i fjernvarmeplanlægningen med den såkaldte varmeplanlægningslov, som også har været gældende siden begyndelsen af januar – https://www.gesetze-im-internet.de/wpg/BJNR18A0B0023.html. Bygningsenergiloven og varmeplanlægningsloven skal spille sammen og sætte gang i den tyske varmeomstilling.

Priserne på tyske boliger faldt sidste år kraftigere, end de har gjort i mindst 60 år.

  • Andelslejligheder blev 8,9 % billigere
  • Enfamiliehuse blev 11,3 % billigere
  • Flerfamiliehuse blev 20,1 % billigere

 Erhvervsejendomme: Mange erhvervsejendomme har stået tomme siden coronapandemien. Ifølge nylige undersøgelser er der omkring 1,8 millioner kvadratmeter kontorlokaler, der kan omdannes til boliger, til rådighed i Tysklands syv største byer. Den tyske regering har til hensigt at skabe incitamenter til konvertering.

  • Hvad sker der i Hamborg?

Den frie og hanseatiske by Hamborg – som gik ind i kapløbet med et mål om at udstede 10.000 tilladelser til boligbyggeri om året – missede også klart sit mål for 2023. Sidste år blev der kun udstedt 5.404. Politikerne gør, hvad de skal: Det høje niveau af godkendelser af støtte til socialt boligbyggeri (2380 godkendelser) bliver rost.

  • Og hvad sker der indenfor retspraksis? ⚖️

Det er især blevet populært for byer og kommuner ikke længere at sælge deres egne ejendomme, men at give dem i form af en såkaldt arvelig byggeret (i daglig tale ofte også kaldet et arvefæste) med en byggeforpligtelse. Reglerne for dette er fastsat i lejeloven. Ifølge Bundesgerichtshof (BGH) er der dog et spillerum for byer og kommuner, som kan betyde, at en lejer, der ikke opfylder sine forpligtelser (især byggepligten), i værste fald kan miste sin bebyggelsesret uden kompensation (BGH, dom af 19. januar 2024, sag nr. V ZR 191/22). Den arvelige byggeret vil derfor sandsynligvis forblive byernes og kommunernes favorit.