I mellemtiden burde også den sidste tvivl om, at corona-krisen også økonomisk er en global krise, der i flere dele af verden muligvis vil udløse en recession, være elimineret. Det forekommer næsten logisk, at denne krise med al sin styrke også vil ryste ejendomsmarkedet i Tyskland og i særlig grad boligmarkedet. Men hvad betyder det præcist? Dette er i øjeblikket et meget diskuteret tema i Tyskland. Er historien om “betonguldet” og om “den sikre havn” Tyskland slut? Braser endda den ofte omskrevne ejendomsdomsbobbel?

For det første er det klart, at corona-krisen har betydelige konsekvenser for boliglejerne. En højere arbejdsløshed og flere konkurser vil være vanskeligt at forhindre i en recession. De hidtidige lovmæssige tiltag (se “ofte stillede spørgsmål / FAQ af Mark Unger fra den 27. marts 2020 ) er derfor højst den berømte dråbe i havet. Heller ikke lettelserne i form af boligtilskud, der i mellemtiden er blevet implementeret, kan næppe dæmpe en sådan effekt på lang sigt. Dette vil uundgåeligt føre til større usikkerhed i markedet og lavere lejeforventninger og dermed lavere priser. Spørgsmålet er dog hvor omfattende og hvor langvarige disse effekter vil være.

De første undersøgelser fra forskellige institutter vedrørende dette foreligger nu (se særlig undersøgelsen fra Empirica AG, “Corona und die Immobilienpreise” (Corona og ejendomspriserne), fra den 9. april 2020, Empirica og instituttet for tysk økonoi (Institut der deutschen Wirtschaft), “Preiseffekte im Wohnungsmarkt aufgrund der Covid-19 Pandemie” (“priseffekter i boligmarkedet grundet Covid-19-pandemien”, fra den 19. April 2020) og på trods af forskellige prioriteter kommer de frem til samme resultat: risiciene og lejeforventningerne vil i bedste fald føre til et kortvarigt prisfald, i givet fald også kun en stagnering af priserne. På mellem- og lang sigt vil leje- og købspriserne for boligejendomme i Tyskland endda stige igen.

Dette begrundes i undersøgelserne hovedsageligt med følgende argumenter:

1. Udviklingen i lejepriserne var bl.a. på grund af reguleringen (lejeprisbremse og lejeloft, vi rapporterede) og stigende byggeaktivitet (i særlig grad i Hamborg) i den seneste tid alligevel ikke er steget i samme omfang som i de foregående år.

2. En bobbel forelå formodentlig alligevel ikke givet den reelt store efterspørgsel på de (centrale) boligmarkeder i Tyskland, der “kollapser” derfor ikke nogen bobbel i Tyskland på grundet af corona-krisen.

3. Signalerne fra den europæiske centralbank peger fortsat på yderligere faldende renter, hvilket ville kunne fjerne usikkerhederne.

4. På mellemlang sigt kan der forventes, at der igen kommer en større indvandring til Tyskland fra europæiske lande, der økonomisk er endnu mere berørte.

Effekterne vil dog kunne være mere omfattende, der hvor corona-krisen rammer et allerede meget usikkert marked, som eksempelvis Berlin med det ny indførte lejeloft.

Begge undersøgelser gør med rette opmærksom på, at de går ud fra at de økonomiske begrænsninger nu langsomt lettes. Skulle der fx i efteråret følge en ny Lockdown, vil situationen skulle vurderes på ny. Den nuværende konklusion er dog: Investeringskategorien bolig har i hvert fald midlertidig og regionalt mistet sin attraktivitet i Tyskland. Det bliver spændende, at se med hvilke yderligere tiltag lovgiver vil gribe ind i markedet med for at imødegå de økonomiske effekter af corona-krisen. Vi holder jer opdateret.

Ifølge rapporter skulle en undersøgelse forelagt af F+B GmbH i starten af denne uge, der ikke kunne vurderes endnu, heller ikke antage at lejepriserne falder og går ud fra en unødvendig panik hvad angår boligejendomme.

Der tages ikke ansvar for indholdet af eksterne links.

Hvis du har spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os!
Dr. Matthias Laas

Billedkilde: shutterstock.com